Poznajcie Larsa Wemme

Lars Wemme kieruje pracami związanymi z wprowadzaniem VGMS, Volvo Group Management System (System zarządzania Grupy Volvo). Jest to zbiór informacji dotyczących naszych sposobów zarządzania i pracy w Grupie. Wyjaśnia, w jaki sposób spełniamy oczekiwania klientów, społeczeństwa, pracowników i właścicieli. Celem jest osiągnięcie lepszych wyników, zwiększenie efektywności i poprawa jakości.
Lars Wemme
Lars Wemme

VGMS zawiera procesy, opisy stanowisk, terminarze organizacyjne, zasady, opisy funkcjonalne, definicje pomiarów itd. To wszystko zostanie zgromadzone w jednym miejscu.

„System będzie stanowić strukturę referencyjną dla wszystkich pracowników. Umożliwi objaśnienie funkcjonowania Grupy, oczekiwań względem pracowników oraz ich możliwości udoskonalania działań operacyjnych” — mówi Lars. 

Zadanie jest niezwykle skomplikowane ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych oraz zawartość. 

„Jednocześnie właśnie dlatego uważam to zadanie za fascynujące wyzwanie. Znakomita współpraca i wsparcie organizacji ułatwia jego realizację”.

Lars wykonywał podobne zadania już wcześniej, kiedy pracował w dziale Group IT.

„Połączyliśmy sześć systemów zarządzania w jeden. Współpracowało przy tym około 6000 osób, ale założenie było takie samo, jak przy naszym obecnym zadaniu. Mam więc pewne doświadczenie, choć bieżące zadanie jest znacznie bardziej kompleksowe. To niekończący się proces. Zamierzamy nadal rozwijać VGMS, aby przekształcić go w system pomagający kierownictwu przekazywać wiedzę i doskonalić Grupę Volvo”.

Imię i nazwisko: Lars Wemme
Wykształcenie: Inżynieria Mechaniczna, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, jakością i metodologią Lean
Stanowisko: Director Volvo Group Management System
Organizacja: Group Finance
Lokalizacja: Göteborg, Szwecja

Related News