Cele związane z klimatem

Zrównoważony rozwój ma trzy wymiary – ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Klimat jest obecny w każdym z nich. Byliśmy pierwszą firmą w naszej branży, która w 2010 r. przystąpiła do programu WWF Climate Savers. Celem programu Climate Savers jest uznanie przywództwa korporacji w zakresie rozwiązań klimatycznych i inspirowanie dalszego postępu. Ustalone cele pomagają nam skupić się na istotnych działaniach takich, jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i wkład w tworzenie społeczeństwa generującego mniej emisji.

Nasze cele dotyczące klimatu wiążą się z naszym zaangażowaniem w realizację programu Climate Savers. Postawiliśmy sobie za cel oszczędzanie energii i redukcję emisji z naszej działalności i sprzedawanych przez nas produktów – przez cały okres ich eksploatacji.

 

Cele dotyczące klimatu i osiągnięcia Grupy Volvo w latach 2015–2019

Zapewnienie strony trzeciej

Nasze dane dotyczące emisji i energii są częścią naszego raportu rocznego i raportu na temat zrównoważonego rozwoju i podlegają zapewnieniu przez stronę trzecią. 

Nasze inicjatywy

Zwiększamy nasze zaangażowanie poprzez propagowanie i wdrażanie pozytywnych rozwiązań klimatycznych w naszej branży i w całym łańcuchu wartości. W latach 2015–2020 wdrożyliśmy 14 inicjatyw, aby promować oszczędność energii, ograniczanie emisji dwutlenku węgla i pozytywnie wpływać na łańcuch wartości. Niektóre z nich zostały już zakończone, inne obejmują okres 5 lat. Zakończymy je pod koniec 2020 roku i podsumujemy osiągnięcia.

 • Grupa Volvo będzie współprzewodniczyć Grupie doradczej ds. zrównoważonego transportu wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ. W 2014 r. ONZ ogłosiła członkostwo w grupie doradczej wysokiego szczebla ds. zrównoważonego transportu, aby zapewnić wytyczne dotyczące zrównoważonego transportu na poziomie globalnym, krajowym, lokalnym i sektorowym.
 • Wykorzystanie energii odnawialnej. Grupa Volvo weźmie udział w dwóch inicjatywach WWF: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles oraz Biofuels Rounddtable.
 • Zakład w Azji neutralny pod względem emisji CO2. Grupa Volvo przeprowadzi badanie swoich zakładów w Azji i możliwości przejścia na energię odnawialną.
 • Prezentacja nowej, zaawansowanej technologii dla samochodów ciężarowych na prototypach
 • Grupa Volvo zwiększy sprzedaż urządzeń oszczędzających paliwo.
 • Opracowanie prototypu silnika wykorzystującego technologię hybrydową. Grupa Volvo opracuje co najmniej jeden silnik wysokoprężny typu off-road z wykorzystaniem technologii hybrydowej.
 • Rozszerzenie wykorzystania technologii IPS w morskich zastosowaniach komercyjnych. Opracowanie technologii IPS tak, aby można ją było wykorzystać do większej liczby zastosowań, które pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa.
 • Wdrożenie tzw. koncepcji City Mobility w co najmniej pięciu miastach.
 • ElectriCity — uruchomienie w Göteborgu linii autobusowej obsługiwanej przez autobusy w pełni elektryczne i elektryczno-hybrydowe.
 • Wsparcie dla inicjatywy Construction Climate Challenge (CCC), której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości w branży budowlanej oraz finansowanie badań nad środowiskiem naturalnym.
 • Optymalizacja poprzez opracowanie narzędzia pomocniczego dla klientów w celu poprawy wydajności całego placu budowy. Zobacz Electric Site.
 • Rola lidera w zakresie standaryzacji w przemyśle. Udział w pracach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) nad opracowaniem normy efektywności paliwowej maszyn w branży maszyn budowlanych.
 • Zaawansowany rozwój technologiczny i testy operacyjne demonstrują technologie, które zapewniają znacznie lepszą efektywność paliwową.
 • Zapewnienie świadomości ekologicznej dostawców poprzez współpracę z nimi w celu poprawy ich efektywności środowiskowej.

Środowisko i zasoby

Znajdź więcej danych na temat środowiska, naszą politykę środowiskową i poznaj nasze główne obszary zainteresowania w związku z ochroną środowiska tutaj.

Raport GRI

Nasz raport GRI wskazuje konkretne aspekty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego, które są istotne dla Grupy Volvo.

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przedstawionych przez ONZ, podejmując szereg działań, które przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Przeczytaj więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Powiązane wiadomości