Wpływ na środowisko

W roku 2021 ustalimy cele zgodne z nauką (Science Based Targets) obejmujące wszystkie istotne emisje, zarówno w fazie produkcji, jak i użytkowania przez klientów. Wpływ naszej działalności na środowisko jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem, jaki wywiera na nie użytkowanie naszych produktów. Niemniej stale zastanawiamy się nad klimatem i wpływem naszej działalności przemysłowej na środowisko. Dążąc do bardziej zrównoważonej produkcji, nieustannie ograniczamy generowanie odpadów i emisji, optymalizujemy zużycie wody i poprawiamy sposób obchodzenia się z rozpuszczalnikami, olejami i chemikaliami.

Odnawialne źródła energii

Jednym ze skutecznych środków jest zastąpienie energii kopalnej odnawialnymi źródłami energii, takimi jak wiatr, słońce, biomasa i biopaliwa. Grupa Volvo posiada zakłady produkcyjne w 18 krajach i około 100 placówek na całym świecie. Obecnie sześć z naszych placówek posiada certyfikat obiektów zasilanych w 100% energią ze źródeł odnawialnych, a kilka placówek częściowo czerpie energię ze źródeł odnawialnych.

Chociaż energia ze źródeł odnawialnych nie jest jeszcze dostępna na wszystkich rynkach, przewidujemy wzrost jej podaży na całym świecie. Jeśli energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna na rozsądnych warunkach, zawsze jest naszym pierwszym wyborem. W 2021 r. 40% całkowitej energii pozyskiwanej w ramach działalności Volvo Group (produkcja, centra technologiczne, magazyny i punkty dealerskie) pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Przy założeniu, że rok 2019 jest rokiem bazowym, nasze cele naukowe obejmują redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 50% do roku 2030.

Cel ten został wyznaczony z myślą o realizacji celu 1,5oC określonego w porozumieniu paryskim i obowiązuje w całej naszej globalnej organizacji. Przeczytaj więcej o naszych celach klimatycznych i wydajnościowych tutaj.

Przyjazne dla środowiska

Wartości bezwzględne związane ze sprzedażą netto 2021 2020 2019
Zużycie energii, GWh 2,423 2,043 2,355
W tym energia ze źródeł odnawialnych 40% 37% 35%
Bezpośrednie emisje GHG, zakres 1 CO₂e, x1000 ton; tony 245 205 245
Pośrednie emisje GHG, zakres 2 CO₂e, x1000 ton 114 121 124
Zakres 1 i 2 łącznie CO₂e x1000 ton 359 326 369
Pośrednie emisje GHG, zakres CO₂e 3.11, (użycie sprzedanych produktów), x1 000 000 ton 286 241 323
Zużycie wody, x1000 m3 4,628 4,865 5,389
Emisje tlenków azotu, NOx, tony 223 192 291
Emisje rozpuszczalników, tony 1,304 1,224 1,406
Emisje dwutlenku siarki, SOx, tony 5 3.7 8.5
Odpady niebezpieczne, tony 53,314 51,712 50,909
Sprzedaż netto z Industrial Operations, mld SEK 361.1 326.5 418.4
Sprzedaż Grupy netto, w tym usługi finansowe 372.2 338.4 431.9
Dostarczone jednostki      
Samochody ciężarowe 202,458 166,841 232,769
Autobusy 4,522 6,215 9,731
Maszyny budowlane 99,871 93,760 86,885

Rozwiązania transportowe niewykorzystujące paliw kopalnych

Dowiedz się więcej o wpływie naszych produktów na środowisko oraz o wynikach naszej zrównoważonej produkcji.
 

Rozwiązania transportowe niewykorzystujące paliw kopalnych

Zasady dotyczące ochrony środowiska

Postęp w dziedzinie ochrony środowiska jest kluczowym elementem naszej misji polegającej na tworzeniu dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym.

Konkurs Construction Climate Challenge

Konkurs Construction Climate Challenge jest organizowany przez Volvo Construction Equipment w celu promowania zrównoważonego rozwoju, szczególnie w łańcuchu wartości branży budowlanej.
 

Dowiedz się więcej o konkursie