Wpływ na środowisko

W roku 2021 ustalimy cele zgodne z nauką (Science Based Targets) obejmujące wszystkie istotne emisje, zarówno w fazie produkcji, jak i użytkowania przez klientów. Wpływ naszej działalności na środowisko jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem, jaki wywiera na nie użytkowanie naszych produktów. Niemniej stale zastanawiamy się nad klimatem i wpływem naszej działalności przemysłowej na środowisko. Dążąc do bardziej zrównoważonej produkcji, nieustannie ograniczamy generowanie odpadów i emisji, optymalizujemy zużycie wody i poprawiamy sposób obchodzenia się z rozpuszczalnikami, olejami i chemikaliami.

Odnawialne źródła energii

Jednym ze skutecznych środków jest zastąpienie energii kopalnej odnawialnymi źródłami energii, takimi jak wiatr, słońce, biomasa i biopaliwa. Grupa Volvo posiada zakłady produkcyjne w 18 krajach i około 100 placówek na całym świecie. Obecnie sześć z naszych placówek posiada certyfikat obiektów zasilanych w 100% energią ze źródeł odnawialnych. 

Chociaż energia ze źródeł odnawialnych nie jest jeszcze dostępna na wszystkich rynkach, przewidujemy wzrost jej podaży na całym świecie. Energia ze źródeł odnawialnych jest zawsze naszym pierwszym wyborem, jeśli jest dostępna na akceptowalnych warunkach. 

Na drodze do zrównoważonej produkcji naszym kolejnym ważnym krokiem jest osiągnięcie 65% udziału energii ze źródeł odnawialnych w naszej działalności na całym świecie (biura, zakłady produkcyjne, magazyny i centra logistyczne) do 2025 roku. Na koniec roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych wynosił 52%. 

Nasze działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne rozpoczęły się dawno temu, a w 2010 r. Grupa Volvo została pierwszym producentem pojazdów na świecie, który przyłączył się do inicjatywy WWF Climate Savers. Dwa z celów na lata 2015-2020 to zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wdrożenie działań mających na celu oszczędzanie energii. 

Strategia ta dobrze nam służy i większość wskaźników środowiskowych poprawiła się w wartościach bezwzględnych, a także w czasie. Od 2015 r. do końca 2020 r. wartości bezwzględne emisji CO2 w zakresie 1 i 2 zostały ograniczone o ponad 35%.

Przyjazne dla środowiska

Wartości bezwzględne związane ze sprzedażą netto
2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014
Zużycie energii (GWh; MWh/mln SEK)1
1,816; 5.6 2118;
5,1
2196; 5,8 2068; 6,4
2076; 7,1
2077; 6,8
2,168; 7.9
W tym energia ze źródeł odnawialnych  52% 48% 43% 40%      
Bezpośrednie emisje CO2, zakres 1 (1000 tons; tony/mln SEK)1
173; 0.5 211;
0,5
223; 0,6
207; 0,6
211; 0,7
220; 0,7
231; 0.8
Pośrednie emisje CO2, zakres 2 (1000 ton; tony/ mln SEK)1
97; 0.3 113; 
0,3
198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Zużycie wody (1000 m3; m3/mln SEK)
5,218; 16.0 5706;
13,6
4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
Emisje NOX (tony; kilogramy/mln SEK)
204; 0.6 311;
0,7
360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Emisje rozpuszczalników (tony; kilogramy/mln SEK)
1,342; 4.1 1488;
3,6
2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Emisje dwutlenku siarki (tony; kilogramy/mln SEK)
5.6; 0.02 9,6;
0,02
13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32,1; 0,1
37.9; 0.1
Odpady niebezpieczne (tony; kg/mln SEK)
51,806; 160 51 724;
122,0
38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Sprzedaż netto z Industrial Operations, mld SEK
326.5 418.4 378.3 323.8 291.5 303.6 276.0

 

Od 2012 r. zmieniono granice układu i współczynniki emisji.

 

Dowiedz się więcej

Rozwiązania transportowe niewykorzystujące paliw kopalnych

Dowiedz się więcej o wpływie naszych produktów na środowisko oraz o wynikach naszej zrównoważonej produkcji.
 

Rozwiązania transportowe niewykorzystujące paliw kopalnych

Zasady dotyczące ochrony środowiska

Postęp w dziedzinie ochrony środowiska jest kluczowym elementem naszej misji polegającej na tworzeniu dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym.

Konkurs Construction Climate Challenge

Konkurs Construction Climate Challenge jest organizowany przez Volvo Construction Equipment w celu promowania zrównoważonego rozwoju, szczególnie w łańcuchu wartości branży budowlanej.
 

Dowiedz się więcej o konkursie