Redukcja emisji dwutlenku węgla


Jesteśmy zaangażowani w realizację ambicji i celów Porozumienia Paryskiego w zakresie zmian klimatu. Z perspektywy cyklu życia, zdecydowana większość emisji ma miejsce w fazie użytkowania naszych produktów, dlatego naszym priorytetem jest opracowanie rozwiązań, które ograniczą emisję dwutlenku węgla z transportu i maszyn. 

Energooszczędne produkty i rozwiązania oznaczają dla naszych klientów znaczne oszczędności, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska i mają mniejszy wpływ na klimat. Już dziś w naszych podstawowych segmentach oferujemy wiodące, niewykorzystujące paliw kopalnych alternatywy takie, jak pojazdy o zerowej emisji. Chociaż liczba sprzedawanych pojazdów elektrycznych jest dziś niewielka w porównaniu z tradycyjnymi napędami spalinowymi, to przejście na niskoemisyjny transport i infrastrukturę trwa i będzie szybko postępować. Naszą ambicją jest sprzedaż pojazdów w 100% wolnych od paliw kopalnych od 2040 r., aby do 2050 r. osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2.  Czyste rozwiązania transportowe

Elektryczne, bezemisyjne pojazdy i maszyny
 

Produkty w pełni elektryczne mogłyby ograniczyć niemal do zera emisję gazów cieplarnianych w fazie użytkowania, ale zależy to od dostępu do energii elektrycznej z czystych źródeł i od szybkiej rozbudowy obecnej infrastruktury ładowania. Elektryczne układy napędowe wykorzystują energię pochodzącą z akumulatorów lub z przetwarzania wodoru w energię elektryczną. Naszym celem jest osiągnięcie do 2030 r. sprzedaży pojazdów w pełni elektrycznych na poziomie co najmniej 35%.

Umożliwienie klientom rezygnacji z paliw kopalnych

Chcemy umożliwić naszym klientom korzystanie z naszych bezemisyjnych pojazdów i produktów zasilanych w 100% energią niepochodzącą z paliw kopalnych. Wierzymy, że jest to możliwe do osiągnięcia przy ścisłej współpracy zainteresowanych stron. Zintensyfikujemy współpracę w całej branży, z partnerami w łańcuchu dostaw, klientami, miastami, rządami i ośrodkami akademickimi, aby zwiększyć tempo wprowadzania na skalę masową konkurencyjnych, ekologicznych rozwiązań transportowych wolnych od paliw kopalnych.

Poniżej można znaleźć kilka ostatnich wspólnych projektów, w których bierzemy udział:

  • H2Accelerate to współpraca branżowa, koncentrująca się na stworzeniu warunków do masowego wprowadzenia na rynek europejski samochodów ciężarowych napędzanych wodorem.
  • Komisja ds. Transformacji Energetycznej jest globalną koalicją środowisk energetycznych zaangażowanych w osiągnięcie zerowej emisji netto do połowy stulecia.

Paliwa alternatywne

Silnik spalinowy napędzany paliwami alternatywnymi takimi, jak zrównoważone biopaliwa i wodór, będzie nadal odgrywał znaczącą rolę w zdolności naszych klientów do ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2). Będziemy nadal poprawiać wydajność istniejących technologii i mamy duże oczekiwania co do stosowania paliw odnawialnych pochodzenia roślinnego lub organicznego w regionach, w których można zapewnić zrównoważone dostawy. Aspekt zrównoważonego rozwoju jest ważny, aby uniknąć negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, bezpieczeństwo żywnościowe itp.

Oferta z napędem wodorowym

W przypadku samochodów ciężarowych przewożących ciężkie ładunki i pokonujących długie trasy, wodór jest bardzo interesującą alternatywą pozwalającą na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Naszym celem jest oferowanie pojazdów ciężarowych z ogniwami paliwowymi do wymagających zastosowań długodystansowych w produkcji seryjnej w drugiej połowie dekady.

Dowiedz się więcej

Zasady dotyczące ochrony środowiska

Postęp w dziedzinie ochrony środowiska jest kluczowym elementem naszej misji polegającej na tworzeniu dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym.

Pobierz zasady Format PDF Size 2 MB

Kalkulator oddziaływania na środowisko

Bazując na naszej wiedzy z zakresu zarządzania cyklem życia produktu, porównujemy pojazdy, układy napędowe, paliwa, sieć energetyczną i obliczamy wpływ na środowisko, który różni się w zależności od rozwiązania. 


Kalkulator oddziaływania na środowisko Volvo Trucks 

Volvo Lights

Celem projektu Volvo LIGHTS jest wykazanie, że elektryczne pojazdy akumulatorowe mogą poprawić wydajność transportu i prac magazynowych, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, szczególnie w mniej uprzywilejowanych społecznościach.


Dowiedz się więcej o projekcie

Powiązane wiadomości