Środowisko i zasoby

Zasoby planety są ograniczone. Naszą ambicją jest dawanie przykładu i dążymy do tego, aby nasz własny system transportowy spełniał światowe standardy dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami środowiska. Ponadto uważamy, że możliwe jest dwukrotne zwiększenie produktywności systemów logistycznych naszych klientów poprzez wysokowydajne zarządzanie zasobami środowiska.

Istnieją silne bodźce do ponownego przemyślenia istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. Odpady i zanieczyszczenia muszą być eliminowane, a produkty i materiały utrzymywane w fazie użytkowania. Nasz większy nacisk na obieg zamknięty zaowocuje lepszym zarządzaniem zasobami środowiskowymi i lepszym wykorzystaniem materiałów, co przyniesie znaczące oszczędności zarówno dla Grupy Volvo, jak i dla naszych klientów.

Niektóre z materiałów wykorzystywanych w naszych produktach są trudno dostępne, a niektóre materiały i substancje są potencjalnie niebezpieczne. Dążymy do zmniejszenia naszej zależności od takich materiałów i substancji, a tym samym do zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w celu ochrony zarówno ludzi, jak i środowiska.

Inicjatywy w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi

Zrównoważony system transportowy

Naszą ambicją jest stać się przykładem do naśladowania. Dążymy do tego, aby nasz własny system transportowy spełniał światowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów, a także do poprawy wydajności systemów logistycznych naszych klientów.

Komercjalizacja technologii za pomocą nowych, przełomowych modeli biznesowych pomoże nam osiągnąć ten cel.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi podstawę efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego. Niedostateczne bezpieczeństwo na drogach może oznaczać straty zarówno w zakresie transportu, jak i efektywności wykorzystania zasobów, wpływając tym samym na dobrobyt ludzi.

Dowiedz się więcej o zrównoważonych systemach transportowych

Obieg zamknięty

Światowe zasoby naturalne są ograniczone, a mimo to oczekuje się, że do 2050 r. nastąpi znaczny wzrost działalności gospodarczej. Oznacza to, że istnieje zdecydowana potrzeba ponownego przeanalizowania istniejących wzorców produkcji i konsumpcji z wykorzystaniem zasobów środowiska.

Obieg zamknięty jest uwzględniany w wielu działaniach Grupy Volvo. Nasz proces regeneracji należy do ważnych sposobów zarządzania zasobami.

Obecnie w siedmiu zakładach nie składujemy żadnych odpadów na wysypiskach i stale dążymy do minimalizacji ilości odpadów resztkowych oraz zwiększenia udziału materiałów przeznaczonych do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Dowiedz się więcej o obiegu zamkniętym

Materiały i substancje niebezpieczne

Dążymy do zmniejszenia zależności od materiałów deficytowych i substancji niebezpiecznych, aby chronić zarówno ludzi, jak i środowisko.

Mamy wizję stopniowego wycofywania potencjalnie niebezpiecznych materiałów i substancji tam, gdzie to możliwe, oraz zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z nimi w całym łańcuchu wartości.

Dowiedz się więcej o niebezpiecznych substancjach

Dowiedz się więcej

Przyszłość transportu

Zmiany klimatyczne, zatłoczone miasta oraz niebezpieczne warunki na drogach i w pracy wymagają w przyszłości takich rozwiązań technologicznych i systemowych w transporcie, które będą bezpieczniejsze, czystsze i bardziej wydajne.

Przyszłość transportu

Badania i rozwój oraz innowacje

Badania i rozwój oraz innowacje w transporcie zmienią kształt miast przyszłości.

Badania i rozwój oraz innowacje

Normy korporacyjne i wymagania wobec dostawców

Potrzeba tysięcy naszych dostawców, aby poruszyć świat. Muszą oni spełniać korporacyjne standardy i wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Dostawcy Grupy Volvo

Wiadomości o zrównoważonym rozwoju

Kalkulator oddziaływania na środowisko

Ten kalkulator analizuje wpływ na środowisko w całym cyklu życia naszych samochodów ciężarowych.

Arkusze danych o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące produktów chemicznych i niebezpiecznych części