Środowisko i zasoby

 

Wprowadzając ciągłe ulepszenia i przełomowe innowacje, chcemy zmniejszyć wpływ, jaki wywieramy na środowisko. Zarządzamy cyklem życia produktów, aby realizować wyznaczone priorytety. Z perspektywy cyklu życia produktów, ponad 95% wpływu na środowisko naturalne ma miejsce, gdy nasi klienci korzystają z naszych produktów. Stwarza to znaczące możliwości biznesowe, ponieważ  wprowadzamy innowacje, aby utrzymać się na czele.  

Musimy jednak wziąć pod uwagę także efektywność środowiskową naszych działań. W tej pracy dążymy do zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii i wody, bezpiecznemu stosowaniu chemikaliów, redukcji emisji do atmosfery, zwiększeniu recyklingu oraz zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych na wysypiska lub realizowaniu produkcji bezodpadowej.

Efektywność środowiskowa

Wartości bezwzględne związane ze sprzedażą netto
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zużycie energii (GWh; MWh/mln SEK)1
2118;
5,1
2196; 5,8 2068; 6,4 2076; 7,1 2077; 6,8 2168; 7,9
Bezpośrednie emisje CO2, zakres 1 (1000 tons; tony/mln SEK)1
211;
0,5
223; 0,6 207; 0,6 211; 0,7 220; 0,7 231; 0,8
Pośrednie emisje CO2, zakres 2 (1000 ton; tony/ mln SEK)1
113; 
0,3
198; 0,5  192; 0,6 196; 0,7 192; 0,6 218; 0,8
Zużycie wody (1000 m3; m3/mln SEK)
5706;
13,6
4870; 12,9 4817; 14,9 4430; 15,2 4919; 16,2 4982; 18,1
Emisje NOX (tony; kilogramy/mln SEK)
311;
0,7
360; 1,0 301; 0,9 333; 1,1 344; 1,3 332; 1,2
Emisje rozpuszczalników (tony; kilogramy/mln SEK)
1488;
3,6
2148; 5,7 1681; 5,2 1792; 6,1 1885; 6,2 2472; 9,0
Emisje dwutlenku siarki (tony; kilogramy/mln SEK)
9,6;
0,02
13,6; 0,04 13,3; 0,04 12,9; 0,04 32,1; 0,1 37,9; 0,1
Odpady niebezpieczne (tony; kg/mln SEK)
51 724;
122,0
38 601; 102,0 31 941; 98,6 27 649; 94,9 27 824; 91,6 24 944; 90,4
Sprzedaż netto, mld SEK
418,4 378,3 323,8

291,5 303,6 276,0

1. Od 2012 r. zmieniono granice układu i współczynniki emisji.

Zasady dotyczące ochrony środowiska

Grupa Volvo pracuje metodą ciągłego doskonalenia, co jest możliwe dzięki pomiarom wyników i określaniu celów, a także rozważaniu alternatywnych możliwości, aby zmniejszyć powyższe aspekty wpływu na środowisko. Dzięki tej przezorności możemy także uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie. Przeczytaj więcej o naszych działaniach w

Nagroda Volvo Environment Prize

Troska o środowisko naturalne od dawna jest jedną z naszych kluczowych wartości. W 1988 roku ustanowiliśmy Nagrodę Volvo Environment Prize, wyróżniającą postępy naukowe w dziedzinie ochrony środowiska.

Nagroda Volvo Environment Prize

Raport o zrównoważonym rozwoju

Zgodnie ze standardami GRI. Grupa Volvo od 1991 r. raportuje dane dotyczące środowiska. Najnowsze dane przedstawiono w Raporcie rocznym i raporcie na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Volvo za rok 2019 (PDF, 12,9 MB) oraz w raporcie GRI

Cele związane z klimatem

Zrównoważony rozwój obejmuje wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny, ale kwestie klimatyczne są obecne w każdym z nich. Przeczytaj więcej o naszych celach związanych z klimatemi osiągnięciach.

Kalkulator oddziaływania na środowisko

Ten kalkulator analizuje wpływ na środowisko w całym cyklu życia naszych samochodów ciężarowych.

Arkusze danych o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące produktów chemicznych i niebezpiecznych części