Zrównoważony transport

Wzrost liczby ludności, urbanizacja, digitalizacja i stale powiększająca się klasa średnia to trendy prowadzące do zwiększonego zapotrzebowania na zrównoważony transport. Poprawa efektywności transportu poprzez zastosowanie nowych technologii będzie konieczna, a nasz przemysł przechodzi obecnie prawdopodobnie największą transformację w historii.
 

Jesteśmy motorem szybkiego rozwoju technologii w takich obszarach, jak połączone, zelektryfikowane i autonomiczne pojazdy, działając na rzecz bardziej zrównoważonego systemu transportu. Temu rozwojowi towarzyszą również nowe modele biznesowe, które dają nam zupełnie nowe możliwości generowania wartości dla naszych klientów i społeczeństwa poprzez zrównoważone rozwiązania transportowe, które są bardziej wydajne i bezpieczne.
 

Oznacza to wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości w zakresie efektywności, które zaowocują znacznym obniżeniem kosztów logistycznych, bardziej przyjaznymi dla ludzi społeczeństwami i ulepszonymi zrównoważonymi systemami transportowymi.

Zrównoważony system transportowy światowej klasy

Komercjalizacja technologii za pomocą nowych, przełomowych modeli biznesowych pomoże nam osiągnąć ten cel. Rozwiązania autonomiczne, elektryczne i połączone stwarzają wiele możliwości oszczędzania kosztów, życia i zasobów poprzez zrównoważony transport. 

Na przykład, więcej cichych, elektrycznych śmieciarek miejskich pracujących w nocy, z niską prędkością, poprawi jakość powietrza poprzez zerową emisję NOx i cząstek stałych, poprawi wykorzystanie energii, zmniejszy zatłoczenie i znacznie obniży poziom hałasu.

Na początek ustaliliśmy najwyższe limity klasy silników dla zakupionych środków transportu na każdym rynku, a naszym celem jest zmniejszenie emisji CO2 z transportu towarowego na wyprodukowaną jednostkę o 30% do 2025 r., przy czym rok 2018 jest rokiem bazowym.

Nowe modele biznesowe

Współczynnik wypełnienia samochodów ciężarowych wynosi obecnie średnio tylko 40–50% całkowitej ładowności. Modele biznesowe gospodarki współdzielenia, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zoptymalizują przepływ towarów i doprowadzą do zmniejszenia potrzeb transportowych oraz zaoszczędzenia cennych zasobów naturalnych. Oznacza to, że wartość transportu może zostać podwojona bez zwiększania liczby pojazdów ciężarowych na drogach.

Transformacja w naszym wewnętrznym systemie logistycznym koncentruje się na optymalizacji transportu poprzez konsolidację i współdzielenie ładunków oraz na poprawie wydajności floty dzięki zastosowaniu ograniczeń klasy emisji spalin, ograniczeniu prędkości transportu i produktom zasilanym paliwami alternatywnymi. Jesteśmy przekonani, że poprzez rozwój naszych własnych systemów logistycznych, rozwiązań usługowych oraz zastosowanie nowych modeli biznesowych, możemy do roku 2030 podwoić wydajność systemów logistycznych naszych klientów. W ramach tego dążenia chcemy do 2025 roku wdrożyć 100 rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych dla naszych klientów.

 

Wzrost wydajności

Działania na rzecz bezpieczeństwa obejmują wszystkich użytkowników dróg, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych pojazdów. Bezpieczeństwo na drodze jest podstawą wydajnego i zrównoważonego systemu transportowego. Brak bezpieczeństwa na drogach prowadzi do wypadków i ludzkiego cierpienia oraz stanowi główną przeszkodę dla efektywności transportu, a w konsekwencji dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Wpływa to zarówno na dobrostan ludzi, jak i na produktywność i zyski naszych klientów.

Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawić rozwiązania wspólnie z wieloma zainteresowanymi stronami, które muszą wnieść swój wkład. Niezbędna jest harmonizacja przepisów, dostosowanie infrastruktury i skuteczna koordynacja wszystkich modułów transportowych. 

Dowiedz się więcej

Przyszłość transportu

Świat się zmienia. Pod wieloma względami świat staje się lepszym miejscem. Jako globalna firma zajmująca się rozwiązaniami transportowymi, musimy rozumieć otaczający świat, aby pozostać w czołówce i zachować konkurencyjność.

Nasze spojrzenie na przyszłość rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych

Innowacje

Możemy wspólnie pracować nad elektryfikacją, wybierać alternatywne paliwa i maksymalizować wykorzystanie produktów. 

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach

Razem jesteśmy bezpieczniejsi

Praca Grupy Volvo na rzecz zwiększania bezpieczeństwa drogowego nie ma końca. Nasza wizja bezpieczeństwa to wyzwanie, ale w pracy nad jej realizacją nie jesteśmy osamotnieni. Wierzymy, że aby osiągnąć postęp, musimy dzielić się doświadczeniem i współpracować.

Przeczytaj więcej o naszej współpracy i partnerstwach