Odpowiedzialne zachowanie

We wszystkich naszych działaniach na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Mamy wizję zerowej liczby wypadków z udziałem produktów Grupy Volvo i w naszych miejscach pracy. Jesteśmy przekonani, że wypadkom w miejscu pracy, sytuacjom grożącym wypadkiem i chorobom zawodowym można zapobiegać, aby zminimalizować ryzyko fizyczne i psychiczne. 

Jesteśmy dumni z pozycji atrakcyjnego pracodawcy, przyciągającego i zatrzymującego zdolnych ludzi, których potrzebujemy. Jako firma zorientowana na człowieka, staramy się wywierać pozytywny wpływ na ludzi wokół nas i zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka.

Sposób naszego postępowania w codziennej pracy decyduje o postrzeganiu Grupy Volvo przez świat. Nieustannie pracujemy nad budowaniem zrównoważonych środowiskowo i społecznie łańcuchów wartości i przynależnością do nich, a także angażujemy się w życie społeczeństwa i społeczności lokalnych

Inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego zachowania 

Zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa

Naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji firmy światowej klasy w dziedzinie BHP. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, z którego wszyscy pracownicy wracają codziennie bezpiecznie do domu. Zdrowie fizyczne i psychiczne, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji jest najwyższym priorytetem.

Każdego roku na całym świecie w wypadkach drogowych ginie ponad 1,35 miliona osób, a 50 milionów zostaje rannych, co jest przyczyną tragedii i ludzkiego cierpienia. Intensywnie opracowujemy inteligentne rozwiązania, które nie tylko łagodzą skutki wypadków, ale także pozwalają ich całkowicie uniknąć. Nasze priorytety to zero ofiar śmiertelnych, zero rannych i w końcu zero wypadków.

Przeczytaj więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa

Wykorzystanie naszego pełnego potencjału

Nasza branża stoi w obliczu istotnych zmian technologicznych i wprowadzenia nowych modeli biznesowych. Dlatego będziemy nadal wspierać rozwój naszych pracowników i skupiać się na działaniach związanych z przekwalifikowaniem, aby sprostać tym nowym wymaganiom. Zależy nam na tym, aby być atrakcyjnym pracodawcą, przyciągającym i zatrzymującym uzdolnionych pracowników. 

Wykorzystanie różnorodności przyczynia się do sukcesu firmy, ponieważ pozwala każdemu z nas w pełni wykorzystać swój potencjał. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w przemyśle motoryzacyjnym, dlatego w Grupie Volvo wyznaczyliśmy cel, aby do 2030 r. 35% stanowisk kierowniczych zajmowały kobiety.

Oczekujemy wzajemnego szacunku, braku jakiejkolwiek formy dyskryminacji i mobbingu wśród współpracowników oraz pomiędzy przedstawicielami firmy i partnerami biznesowymi. 

Dowiedz się więcej o tym, jak staramy się w pełni wykorzystać potencjał naszych pracowników

Odpowiedzialne zachowanie w całym łańcuchu wartości

Sposób, w jaki działamy w naszej codziennej pracy, jest kluczem do budowania zaufania wśród współpracowników, klientów i społeczeństwa. Nie tolerujemy korupcji i łapówkarstwa

Nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka obejmuje nie tylko nasze własne działania i pracowników, ale także nasze relacje ze społecznościami sąsiadującymi z naszymi zakładami, dostawcami i osobami, na które może mieć wpływ korzystanie z naszych produktów i rozwiązań.

Utrzymujemy ścisłą współpracę z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw, dystrybutorami i klientami. Jednocześnie ważne jest dla nas, aby identyfikować i ograniczać ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem, koncentrując się na należytej staranności, budowaniu świadomości i współpracy. Nadrzędnym celem jest wprowadzenie przez naszych kolegów i partnerów biznesowych odpowiedzialnych praktyk biznesowych w całym łańcuchu wartości.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialnym zachowaniu

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa skupia się na działaniach, które mają pozytywny wpływ na społeczności, w których jesteśmy obecni. Wspieramy zaangażowanie pracowników w działania społeczne, szczególnie skupiając się na bezpieczeństwie ruchu drogowego, dbałości o środowisko i edukacji. W sytuacjach kryzysowych takich, jak klęski żywiołowe, pandemie i inne sytuacje nadzwyczajne, możemy przekazywać darowizny pieniężne i rzeczowe, a także wspierać inicjatywy wolontariackie inicjowane przez pracowników. 

Na świecie coraz częściej obserwuje się niedobór i niedopasowanie umiejętności, co często wpływa na możliwości samowystarczalności osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Jest to dla nas szansa i element naszej odpowiedzialności społecznej, ponieważ możemy wykorzystać wiedzę specjalistyczną do rozwiązania problemów biznesowych naszych klientów, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. Realizujemy to poprzez angażowanie się w szkolenia zawodowe, oparte na najwyższych międzynarodowych standardach, we współpracy z globalnymi organizacjami rozwojowymi, w tym agendami ONZ. 

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa

Dowiedz się więcej

Wiadomości o zrównoważonym rozwoju