Odpowiedzialność społeczna

Grupa Volvo tworzy dobrobyt, oferując zrównoważone rozwiązania transportowe i infrastrukturalne. Nasz produkty każdego dnia przewożą ludzi i towary na całym świecie. Aby zapewnić faktycznie zrównoważone rozwiązania transportowe i infrastrukturalne, aspekt zrównoważonego rozwoju społecznego traktujemy z równą powagą, jak zrównoważony rozwój środowiskowy i ekonomiczny.

Biznes i prawa człowieka

Nasze produkty są budowane i używane przez ludzi, którym służą, dostarczając towary i usługi. Dlatego właśnie prawa człowieka są tak ważne dla Grupy Volvo. Ludzie stanową podstawę naszej działalności, a odpowiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym respektowanie praw człowieka, ma istotne znaczenie dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. Poszanowanie praw człowieka jest wbudowane w całą naszą pracę nad odpowiedzialnym i etycznym zachowaniem biznesowym, a naszą inspiracją są wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

Bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia

Grupa Volvo aktywnie działa na rzecz tworzenia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy dla pracowników, gości, dostawców i klientów. Grupa wspiera pracowników, aby mogli sprostać codziennym wyzwaniom związanym z zachowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia. Nasza polityka dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa opiera się na przekonaniu, że można zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym.

Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa można uzyskać, klikając na link poniżej.

Kim jesteśmy

Relacje w pracy

Utrzymywanie dobrych relacji z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami takimi, jak związki zawodowe i rady zakładowe, ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. W naszych działaniach uwzględniamy wspieranie relacji między pracownikiem a pracodawcą. Dążymy także do zapobiegania i rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji w pracy lub wpływających na nią. Nasi pracownicy są reprezentowani na kilku platformach dialogu, na których mogą przedstawiać swoje poglądy.

Różnorodność i zaangażowanie

Naszym długoterminowym celem jest, aby pracownicy i kadra zarządzająca Grupy odzwierciedlali zróżnicowanie regionów, w których prowadzimy działalność. Chcemy także osiągnąć równowagę płci w przedsiębiorstwie. Ponieważ nasi klienci i inni interesariusze mają różne pochodzenie, potrzebujemy pracowników z różnych środowisk, aby ułatwić wzajemne zrozumienie. Dostrzeżenie możliwości każdej osoby i zrozumienie siły płynącej z różnorodności to główne czynniki konieczne do rozwijania naszych produktów i usług oraz realizacji celów.

Więcej informacji o naszym podejściu do różnorodności i zaangażowania można uzyskać, klikając na link poniżej.

Kim jesteśmy

Grupa Volvo: raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju 2020 r.

Więcej informacji na temat naszej pracy w ramach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej