Etyka i odpowiedzialność biznesowa

Etyczne postępowanie i prowadzenie odpowiedzialnej działalności w sposób uczciwy i zgodny z prawem jest warunkiem wstępnym bycia odpowiedzialną firmą i budowania zaufania wśród naszych klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości Grupy Volvo; w związku z tym nasz Kodeks Postępowania wyznacza ramy dla wszystkich naszych działań w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesowej. 

Przyjmujemy w tym obszarze podejście oparte na analizie ryzyka, w ramach którego odpowiednie części naszej organizacji skupiają się na należytej staranności, budowaniu świadomości i współpracy. Nadrzędnym celem jest wprowadzenie przez naszych kolegów i partnerów biznesowych odpowiedzialnych praktyk biznesowych i etyki w całym łańcuchu wartości.

Odpowiedzialna działalność we wszystkich łańcuchach wartości

Etyka biznesowa i zgodność z przepisami

Nie tolerujemy korupcji i łapówkarstwa. Nasz Kodeks Postępowania stanowi, że będziemy konkurować w uczciwy sposób na podstawie zalet naszych produktów i usług. Postrzegamy przestrzeganie przepisów podatkowych przez przedsiębiorstwa jako kwestię odpowiedzialnego zachowania biznesowego. Nie angażujemy się w żadne agresywne działania związane z planowaniem podatkowym poprzez struktury w rajach podatkowych lub w inny sposób. 

Prawa człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jesteśmy zaangażowani w poszanowanie praw człowieka i będziemy nadal rozwijać i wzmacniać wdrażanie dotyczącego ich programu. W tej pracy kierujemy się międzynarodowymi ramami, takimi jak porozumienie UN Global Compact i Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (PDF, 1,08MB).

Dowiedz się więcej o pracy w dziedzinie praw człowieka

Odpowiedzialne zakupy

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw i uważamy, że ma to kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Nasz Kodeks Postępowania dostawców określa minimalne wymagania i aspiracje w zakresie etyki biznesowej i odpowiedzialnego postępowania w biznesie naszych partnerów w łańcuchu dostaw. 

Odpowiedzialna sprzedaż

Nasze produkty są sprzedawane na około 190 rynkach, z których każdy oferuje inne możliwości i wyzwania. Dążymy do nawiązania bliskich relacji z naszymi dystrybutorami i klientami, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i rozwiązania mogą zaspokoić ich potrzeby. Jednocześnie ważne jest, abyśmy prowadzili odpowiedzialną działalność gospodarczą, identyfikując i ograniczając ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w obszarze sprzedaży, a zwłaszcza w fazie użytkowania naszych produktów.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialnej sprzedaży

Dowiedz się więcej