Zaangażowanie społeczne

Zwiększamy dobrobyt dzięki naszym rozwiązaniom transportowym. Nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa koncentruje się na działaniach, które wnoszą pozytywny wkład do społeczności, w których jesteśmy obecni, poprzez wykorzystanie naszej wiedzy i naszych unikalnych zasobów. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie ruchu, trosce o środowisko oraz edukacji i zaangażowaniu pracowników na rzecz społeczności lokalnych. Czasami to nie wystarcza. W sytuacjach kryzysowych takich, jak klęski żywiołowe, pandemie i inne sytuacje nadzwyczajne, możemy przekazywać darowizny pieniężne i rzeczowe, a także wspierać zaangażowanie społeczne i inicjatywy wolontariackie inicjowane przez pracowników.

Edukacja i rozwój umiejętności 

Nasze umiejętności i technologie mogą być wykorzystane do wspierania transformacji, do której dążymy, oraz do zapewnienia sukcesu przedsiębiorstw i rozwoju społeczeństw. Dążymy do pogłębienia współpracy z organizacjami pomocowymi i zaangażowania społecznego, aby wspierać tworzenie odpornych społeczeństw w niepewnych czasach.

Na świecie coraz częściej obserwuje się niedobór i niedopasowanie umiejętności, które często wpływają na możliwości samowystarczalności osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Jednocześnie kluczowym priorytetem jest dla nas rozwiązanie problemu globalnego niedoboru techników i kierowców pojazdów komercyjnych. Nasze zaangażowanie społeczne koncentruje się głównie na wykorzystaniu posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów biznesowych naszych klientów, przy jednoczesnym działaniu na rzecz społeczeństwa i tworzeniu wartości dla Grupy Volvo.

Dowiedz się więcej o naszej edukacji i rozwoju umiejętności

Partnerstwa i darowizny

Grupa Volvo współpracuje z kilkoma wiarygodnymi organizacjami w celu wspierania społeczeństwa i zwiększania zaangażowania społecznego, kiedy jest taka potrzeba. 

W przypadku klęsk żywiołowych, pandemii i innych sytuacji kryzysowych oraz w ramach naszego okolicznościowego prezentu charytatywnego, możemy przekazywać środki pieniężne i rzeczowe, a także wspierać dobrowolne inicjatywy inicjowane przez pracowników.

Przeczytaj więcej o partnerstwach i darowiznach

Dowiedz się więcej