Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to stawianie ludzi w centrum wszystkiego, co robimy, w naszych działaniach i przy użyciu naszych produktów. 

Zdrowie pracowników jest dla nas ważne, dlatego kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy mają w Grupie Volvo najwyższy priorytet. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to oczywistość we wszystkich naszych działaniach. 

Grupa Volvo przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa i kieruje się wizją „Zero wypadków” w odniesieniu do naszych produktów i działań. Intensywnie opracowujemy inteligentne rozwiązania, które nie tylko łagodzą skutki wypadków, ale także pozwalają ich całkowicie uniknąć.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mamy wizję zera wypadków pracowników w pracy. Aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy, będziemy nadal tworzyć kulturę dbałości poprzez zaangażowanie pracowników, szkolenia dla liderów i dialog na temat bezpieczeństwa, w celu poszerzenia naszej wiedzy na temat zdrowia psychicznego i fizycznego. Wdrożyliśmy mechanizmy kontrolne mające na celu zapewnienie, że nie narażamy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy żadnego z naszych pracowników.

Liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy

Naszym celem jest zmniejszenie liczby wypadków powodujących niezdolność do pracy na całym świecie o co najmniej 50% w ujęciu zbiorczym do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019 r. W 2021 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,03. 

Przeczytaj więcej w naszym raporcie rocznym i raporcie na temat zrównoważonego rozwoju(PDF, 10,755 KB)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nasza wizja bezpieczeństwa to Zero wypadków z udziałem produktów Grupy Volvo. Elementami rozwiązania są szersza edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepsze planowanie dróg, a także aktywne funkcje i technologie bezpieczeństwa (np. stabilność pojazdu, hamowanie awaryjne i wspomaganie widoczności) oraz elementy bezpieczeństwa biernego (np. poduszki powietrzne i ochrona ciała w kabinie). Postęp dokonuje się również w zakresie automatyzacji pojazdów użytkowych i innych maszyn.  

Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i dążenie do osiągnięcia celu zera wypadków oznacza objęcie przewodnictwa w tworzeniu globalnych inicjatyw w ścisłej współpracy z klientami, środowiskiem akademickim, decydentami i społeczeństwem obywatelskim, aby przyspieszyć postęp w celu osiągnięcia bezpiecznych systemów dla wszystkich użytkowników dróg. Opracujemy metody i narzędzia do pomiaru naszego wpływu na bezpieczeństwo w połączeniu z rozwojem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu.

Dowiedz się więcej