Global ministerkonferens om trafiksäkerhet

Varje år inträffar 1,35 miljoner dödsolyckor ute på vägarna, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Detta gör trafikolyckor till den åttonde vanligaste dödsorsaken. FN:s mål är att halvera antalet dödsfall och personskador till följd av trafikolyckor mellan 2010 och 2020. För att minska antalet dödsfall krävs det fler och större investeringar i trafiksäkerhet.

I början av 2020 hölls den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm. Den markerade avslutningen av FN:s initiativ Decade of Action for Road Safety och sätter en global agenda för det kommande årtiondet. Ministerledda delegationer från fler än 80 länder medverkade, tillsammans med representanter från branschen, vetenskapssamhället och internationella institutioner och organisationer.

Volvokoncernen var djupt involverad som medlem i den rådgivande högnivåkommittén för konferensen och flera representanter från företaget medverkade på olika sätt.

Vid konferensen stod Volvokoncernens verkställande direktör och koncernchef Martin Lundstedt – tillsammans med Safety Director Peter Kronberg, Vice President Public Policy and Regulatory Affairs, Niklas Gustafsson och President and Managing Director för Volvo Group India, Kamal Bali – värd för lanseringen av det bilaterala Sweden/India Transport Innovation and Safety (SITIS) Partnership.

Detta samarbete är ett konkret resultat av den gemensamma förklaringen om ett svenskt-indiskt innovationspartnerskap för en hållbar framtid (Joint Declaration on Sweden‐India Innovation Partnership for a Sustainable Future) mellan Sverige och Indien från april 2018. Syftet med samarbetet är att dra nytta av Indiens och Sveriges kompetens för att påskynda utvecklingen och distributionen av säkra och hållbara transportlösningar och effektiva policyer för att på så sätt bidra till utvecklingen och effektiviteten inom Indiens transportsystem. 

Läs hela pressmeddelandet 

Martin Lundstedt fick också äran att avsluta ministerkonferensen genom att tala om den privata sektorns roll när det gäller att främja utvecklingen och öka trafiksäkerheten fram till år 2030.

– Som representant för den privata sektorn vet jag att vi måste ta vår del av ansvaret för att forma den värld vi vill leva i. Vi börjar vänja oss vid att tänka på vårt miljöavtryck. Både som ett nödvändigt krav och som en konkurrensfördel. Men det går att göra ännu mer när det gäller trafiksäkerheten. För mig är det en självklarhet att vi alla också måste tänka på vårt globala ”säkerhetsavtryck”. Jag är fast besluten att se till att Volvo tar ansvar här.

För samhället är kanske den största utmaningen vårt mod att aktivt söka efter och avsätta de resurser som krävs. I slutänden är trafiksäkerhet resultatet av ett säkert system och vi är alla en del av att bygga upp detta system. Tillsammans kan vi se till att utmaningarna i samband med global hållbarhet inte bara blir moraliska mål utan även kritiska affärsmål, så att vi kan utnyttja den enorma kraft som ligger i konkurrens och innovation. Tillsammans kan vi skapa arenor och metoder för samarbete mellan företag och samhällsaktörer. Med Stockholmsdeklarationen och det nya målet om att halvera antalet dödsolyckor senast år 2030 och det breda engagemanget här, tror jag faktiskt att vi har anledningen att vara optimistiska! Tillsammans kan vi påskynda utvecklingen. Tillsammans kan vi nå det globala säkerhetsmålet för år 2030.

Global ungdomsrörelse för ökad säkerhet

Volvokoncernen var också huvudpartner för den andra World Youth Assembly for Road Safety, vilken hölls som ett officiellt ”förevent” till den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Målet med sammankomsten var att samla unga representanter från mellanstatliga organisationer, civilsamhället och den privata sektorn från hela världen, för att på så sätt ge ytterligare kraft åt den globala ungdomsrörelsen för trafiksäkerhet. Deltagarna i ungdomsförsamlingen fick, via intressegrupper och kampanjarbete, ta del av nya kunskaper, kompetenser och resurser som kan hjälpa dem att kartlägga olika sätt att vidta åtgärder i sina respektive hemländer. En bro byggdes med de nuvarande beslutsfattarna, med ett tydligt mål om uppföljning och engagemang bland ungdomar för att säkra nästa generations ledare.

Volvokoncernen representerades i församlingen av fem unga säkerhetsambassadörer från Indien, Brasilien och Kina. De var särskilt utvalda för sin kompetens och sitt engagemang i säkerhetsfrågor. Efter eventet kommer de att fortsätta verka för nya sätt att sprida kunskaper och vidta åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Följ gärna ambassadörernas arbete via Volvokoncernens kanaler på sociala medier.

Se våra fem unga säkerhetsambassadörer arbeta för förändringar och för ökad trafiksäkerhet 

Läs mer om Volvokoncernens arbete med trafiksäkerhet