Hitta rätt balans mellan välbefinnande och motivation

Balans mellan arbete och privatliv

Volvokoncernen består av en mängd unika individer, alla med sina egna intressen, motivationsfaktorer och livshistorier. De brinner för vad de gör – både på jobbet och fritiden. Vi erbjuder en miljö där alla kan hitta rätt balans mellan arbete och privatliv, baserat på vår värdering om tillit och vår uppfattning att vi gör vårt allra bästa när vi kan vara vårt sanna och unika jag på jobbet.

Vad är som utgör en bra balans mellan arbete och privatliv är olika för oss

Det är därför vi anser att en god kommunikation med och en tillitsfull relation till chefen, i kombination med olika företagsprogram, utgör en bra grund för att hitta en balans mellan arbete och privatliv som passar varje medarbetare. 

Arbetet med att skapa en hälsosam arbetskultur börjar från grunden – genom att ha respekt för människors fritid. Det kan bland annat handla om att team behöver enas om gemensamma beteenden som tar hänsyn till medlemmarnas behov och preferenser i en ständigt ansluten värld – till exempel att inte skicka e-postmeddelanden under helger.

Många former av flexibla arbetsmöjligheter

Vi erbjuder ett stort antal olika förmånsprogram vid våra många enheter och hundratals anläggningar. Våra medarbetare kan få tillgång till flexibel arbetstid, föräldraledighet, studieledighet eller sabbatsperioder, betald ledighet vid särskilda tillfällen, specialutbildning eller stöd för att slutföra ett jobb. Våra företagspolicyer i frågor som distansarbete är anpassade till behoven hos vår affärsverksamhet, placeringen av våra anläggningar och givetvis lokal lagstiftning. Vi strävar alltid efter att hjälpa medarbetarna optimera sin tid och minska vårt klimatavtryck från pendling. 

De tjänster som finns tillgängliga för våra medarbetare varierar mellan olika anläggningar och platser. Det kan handla om hälsoförmåner, träningscoaching eller ekologiska livsmedelsmarknader på en plats, och barnomsorg eller servicetjänster på en annan plats. Våra flexibla arbetsmöjligheter syftar till att underlätta medarbetarnas vardagsliv och hjälpa dem att få ut mer av livet.

Hur vi stöder medarbetarnas livsresor

Hur fiske i Alaska kan ge ovärderliga erfarenheter

Det är ingen underdrift att säga att Teresa Davidson är energisk kvinna. Hon finner dock lugn och stillhet genom sin hobby. Teresa fick en ovärderlig erfarenhet när hon fiskade lax i Alaska. Titta på hennes Group Talk för att få reda på hur hon utnyttjar den här erfarenheten i sin roll som chef vid Volvokoncernen.

Group Talks är ett utbildningsverktyg som tillhandahålls av Volvo Group University i syfte att sprida kunskap och inspirerande berättelser från Volvokoncernens medarbetare över hela världen. Dessa föredrag har inspirerats av TED Talk-formatet.

Att börja ett nytt liv med familjen

När Volvokoncernen stängde sin fabrik i Madrid erbjöds Alberto Ruiz Saez ett nytt jobb vid Volvokoncernen i Skövde. Han började som operatör och är nu gruppledare för ett av skiften. Just nu arbetar Alberto bara helg- och nattskift för att kunna studera svenska på dagtid. Han är övertygad om att språket är en viktig faktor när man börjar ett nytt liv.

– Allt är annorlunda, men här finns även många möjligheter. Min fru arbetar faktiskt också som operatör på anläggningen. Vi är en äkta Volvofamilj!  

Hög grad av självständighet ger energi åt en flexibel ingenjörs tankar​

Xavier Delacour arbetar som projektledare vid Volvokoncernens teknikfunktion. Han har till uppgift att förutspå hur framtidens motorer kommer att se ut. Det kräver ett flexibelt synsätt. – Du får inte vara för stel och orubblig i ditt tänkande. Du måste vara öppen och prova många olika lösningar, säger han.

En av de saker han uppskattar mest hos Volvokoncernen är självständigheten på arbetsplatsen. – Balansen mellan arbete och privatliv är en viktig anledning till att jag stannar kvar, säger han. Att surfa är väldigt meditativt för mig. Jag passar därför på att surfa så fort mitt schema tillåter det.

Kombinera långsiktiga forskningsprojekt med föräldraskap​

Det är viktigt att komma ihåg att även privata förhållanden förändras under spännande tider fyllda av tekniska omvälvningar. Fredrik Sandblom, senior teknikspecialist, arbetar främst med långsiktiga forskningsprojekt. 

– Det går utmärkt att kombinera långsiktiga forskningsprojekt med föräldraskap. Jag har varit föräldraledig under två perioder och jag har bara fått positiv feedback från mina kolleger och chefer. Det är dessutom en lättnad att veta att arbetet fortsätter under min ledighet och inte kommer att ligga orört när jag kommer tillbaka, säger han.

Läs mer