Årsstämma 2017

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls tisdagen den 4 april 2017 kl 15.00 i Konserthuset i Göteborg.
Årsstämma 2017

Event information

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2017
Bilaga B (dagordning)

Webbsändning
Länk till webbsändning

Aktieutdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 6 april 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 11 april 2017 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg tisdagen den 4 april 2017 kl 15.00.
Länk till kallelse (PDF, 47.2 KB)
(Kallelse på engelska

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2017.
Länk till förslag (PDF, 129 KB)
Länk till bilaga (PDF, 39.1 KB)

Förslag från aktieägare Henrik Munck
Länk till förslag

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande (PDF, 324 KB) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Volvokoncernens årsredovisning för år 2016
Volvokoncernens årsredovisning för år 2016 publicerades den 13 mars 2017.
Länk till årsredovisning

Information om årstämman finns även på engelska på vår globala site: Annual General Meeting 2017