Skola för lastbilschaufförer nästa steg i Afrika

Nu utvecklar Volvokoncernen utbildningarna för mekaniker i Afrika. Näst på tur står utbildning av lastbilschaufförer i Etiopien.
5 kvinnor står runt en Volvo Penta-motor
Flera av eleverna är unga kvinnor. Här från skolan i Zambia.
Johan Reiman

– Det bidrar till att skapa arbeten och ekonomisk tillväxt i de här länderna samtidigt som det gynnar vår och våra kunders verksamhet, säger Johan Reiman, ansvarig för koncernens lärlingsutbildningar.

Sedan 2013 driver Volvokoncernen lärlingsutbildningar för mekaniker i Afrika. Den första skolan startades i Etiopien där flera årskullar med studenter sedan dess tagit sin examen. Förra året invigdes en skola i Zambia och en i Marocko.

Utbildningarna är ett samarbete med det svenska biståndsorganet, SIDA, den amerikanska motsvarigheten USAID och FN´s organ för industriutveckling.

Volvokoncernen bidrar med maskiner, utrustning och utbildning av lärarna. Utbildningen drivs tillsammans med de lokala myndigheterna och sker i redan etablerade skolor i landet.

– Det är en enorm brist på utbildade mekaniker med kompetens som motsvarar branschens krav i de här länderna samtidigt som arbetslösheten är mycket hög, säger Johan Reiman och tillägger att de utbildade mekanikerna inte automatiskt sedan hamnar i Volvokoncernens verkstäder.

– Nej vi öronmärker ingen. Men genom att utbilda lokal arbetskraft bidrar vi till tillväxt i länder där vi har verksamhet och där vi vill växa med vår affär, säger han.

– Flera av eleverna är unga kvinnor och att öka den andelen är någonting vi siktar på, säger Johan Reiman.

– Det är viktigt att vi kan attrahera fler tjejer till de här jobben så att de också får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar mycket med det tillsammans med våra partners. I Zambia till exempel har vi samarbetat framgångsrikt med Världsbanken och dess ”Gender Innovation Lab”, säger han.

Planen är att starta motsvarande utbildningar i flera länder i regionen.

Just nu arbetar Johan Reiman, tillsammans med arbetsgruppen som består av representanter från olika delar av koncernen, med att starta en ny skola i Etiopien som ska utbilda lastbilschaufförer.

– Det är också ett bristyrke som det behövs kompetent personal till och jag hoppas att vi i framtiden kan starta liknande utbildningar av lastbilschaufförer, säger han.

– Samarbetet inom Volvokoncernen är helt avgörande för att vi ska kunna leverera på våra åtaganden mot skolorna. Det är glädjande att se det engagemang och intresse som finns för våra skolor inom koncernen men också externt, säger han.

Tidigare arbetade Johan Reiman som regionansvarig för reservdelsförsäljningen Volvo Penta i Afrika och han känner väl till regionen och dess utmaningar. Han besöker löpande de olika skolorna och träffar personal och elever.

– Det här är verkligen ett inspirerande arbete och jag är glad att jag får vara med och bidra till att utveckla de här samhällena. Behovet av duktiga mekaniker finns över hela världen och därför är vi intresserade av att starta utbildningar i länder även utanför Afrika, säger han.

Läs mer om Volvokoncernens arbete i de afrikanska skolorna i den senaste års- och hållbarhetsrapporten: http://www.volvogroup.com/en-en/about-us.html.

Nyheter från koncernen