Unikt projekt ska minska energiförbrukningen

Med hjälp av ett sluttande tak och en elektrisk drivlina på trailern går det att minska energiförbrukningen för hela fordonet. Det visar det forskningsprojekt som Volvokoncernen just nu deltar i. – Vi är olika partners från hela Europa som arbetar mot samma mål. Det är ett unikt och fantastiskt projekt, säger säger Paul Adams, projektledare och koordinator.
Projektteamet framför Volvo-lastbil

Nästan hälften, cirka 40 procent, av allt gods i Europa körs långa sträckor på landsväg lastat på pallar.

 För kunderna är det viktigt att få med mesta möjliga gods till minsta möjliga kostnad, säger Jonas Gadolin, specialist på transportlösningar och som tillsammans med Paul Adams arbetar med det EU-finansierade forskningsprojektet TRANSFORMERS.

TRANSFORMERS startade 2013 och består av tretton olika partners. Förutom Volvo deltar tillverkare av trailers, leveranörer av elektriska komponenter, transportorganisationer och forskningscentra.

Målet är att minska den energi som går åt för att transportera gods med upp till 25 procent. Det ska ske genom flera lösningar. Dock inte på lastbilen utan främst på trailern, men enligt Paul Adams är det ändå viktigt att Volvokoncernen deltar i den här typen av forskningsprojekt.

– Eftersom vi inte har några ambitioner att börja tillverka trailers är det här ett sätt att arbeta med kompletta transportlösningar och göra godstransporter så effektiva som möjligt för våra kunder, säger han.

Projektet arbetar med två fordon. Ett fordon som har mer fokus på energieffektivitet och ett fordon med fokus på att optimera lastkapaciteten.

På fordonet fokuserat på energieffektiviteten drivs trailern helt av en elektrisk maskin  medan den andra lastbilen drivs med diesel. Motorn och batteriet är fästa under trailern för att ta så lite plats som möjligt och inte påverka trailerns kapacitet.

– Det är en stor utmaning att få ihop de två systemen i trailern och lastbilen. När föraren bromsar till exempel så laddar batteriet i trailern och får då extra energi som kan behövas senare i en uppförsbacke, säger Paul Adams.

En annan viktig del i projektet är det unika rörliga tak som har byggts på de båda trailerna. Sensorer i taket på trailern indikerar höjden på godset. Föraren kan då via ett reglage på sidan av trailern höja och sänka taket anpassat efter godsets storlek. På så sätt minskar luftmotståndet.

Dessutom ses själva desigen av trailern över.

– Genom några enkla förändringar inom den nuvarande lagstiftningen har vi vunnit utrymme inne i trailern. Det ger våra kunder minst tre procent ytterligare gods att frakta, säger Paul Adams.

TRANSFORMERS båda fordon testas nu runt om i Europa och till sommaren ska projektet avslutas med en konferens på Volvokoncernen.

Både Paul Adams och Jonas Gadolin är mycket nöjda med resultatet hittills.

– Det här är en rad spännande lösningar som tillsammans gör stora förändringar för våra kunder. Vi förväntar oss att nå målet att minska energinanvändningen för godstransporter med 25 procent , säger Paul Adams och tillägger hur inspirerande han tycker att samarbetet är med de övriga intressenterna.

– Entusiasmen och engagemanget är jättestort från alla parter. Det här sättet att arbeta är en fantastisk erfarenhet, säger han.
Mer information om projektet och mer tekniska fakta finns på Transformers hemsida.

Fakta
I projektet TRANSFORMERS ingår förutom Volvokoncernen tolv olika partners. Det är:
Bosch Group,  DAF, FEHRL, Fraunhofer, IFSTTAR, Uniresearch BV, IRU Projects ASBL, P&G, Schmitz Cargobull, TNO, Van Eck och VIRTUAL VEHICLE Competence Center (ViF)

Relaterade länkar

Transformers 

Volvo Concept Lab 

Nyheter från koncernen