Sätter säkerheten först

Anna brinner för säkerhet. I snart 15 år har hon jobbat med aktiv säkerhet för att förebygga olyckor och rädda liv. – För att nå vår nollvision att inga olyckor ska ske med Volvos produkter måste vi hjälpas åt i trafiken, säger Anna. Vi på Volvo kan inte förebygga alla olyckor själva. Därför är det viktigt att jobba tillsammans med andra parter i de här frågorna.
Sätter säkerheten först

Sedan april 2018 är Anna Theander ledare för Accident and Research Team på Volvo. Att det blev just Volvo för snart 10 år sedan var att hon ville till ett företag som satsade på sina anställda och där det fanns möjlighet att utvecklas. Och hon har inte blivit besviken.

 – Jag har fått prova på olika roller inom Volvo och mina chefer har alltid gett mig det stöd jag behöver, säger Anna.

En dag på jobbet kan se väldigt olika ut. Det är allt från att besöka en olycksplats för att undersöka orsaken till att representera Volvo i olika sammanhang där det diskuteras säkerhetsfrågor.

- Det är den största utmaningen med mitt jobb men också det roligaste, förklarar Anna. Ena dagen har jag kontakt med räddningstjänst och polisen och undersöker gångjärn i balkar och andra dagen är det diskussioner om europeisk lagstiftning kring säkerhet i Bryssel.

Teamet
Till sin hjälp har hon ett tvärfunktionellt team om 10 personer, ett nätverk av experter inom sina områden som hon jobbar tätt ihop med. Teamet består av tre grupper; en operativ grupp, en grupp som arbetar med trafiksäkerhetsstatistik och en grupp som utvecklar nya metoder för utvärdering av framtida och nuvarande sätt att mäta säkerhet.

- Teamet besöker utvalda olycksplatser, utreder olyckor och gör analyser och djupstudier, berättar Anna. Vi jobbar med de sista leden i de faktiska testerna och resultaten tar vi vidare till produktutveckling för att förbättra säkerheten ytterligare. Idag ligger fokus på Sverige och övriga Europa men framöver kommer även fokus ligga på Asien för att vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga olyckor där.

 

Säkerhet och automation
Man tittar också på hur nyare teknologier som automation kan förbättra säkerheten.

- Om vi ska utveckla ett autonomt system så måste det vara säkert, säger Anna bestämt. Det finns stora fördelar om man utvecklar autonoma system på rätt sätt. Det kan t ex vara en fördel på arbetsplatser som innebär risker för förare. En förares koncentration går upp och ner under dagen till skillnad från ett autonomt system. Men acceptansen för att ett autonomt system gör fel är mycket lägre, fortsätter Anna. Ska man ta bort föraren helt ska man veta att det är fler förare som förebygger olyckor än orsakar dem. Därför är det viktigt att utveckla automation och kommunikation mellan fordon och infrastruktur i små steg så att vi har kontroll över vad vi gör.

Framtiden ser ljus ut inom området säkerhet. Eftersom att automation behöver baseras på säkerhet, ger det oss en möjlighet att utveckla våra supportsystem i högre takt än vad vi hittills har gjort, förklarar Anna.

Idag har Volvo flera system som ökar säkerheten.  Till exempel Volvo Dynamic Steering som ger ökad stabilitet i höga hastigheter även vid oväntade händelser som vid punktering, och ESP som är ett elektroniskt stabiliseringssystem som minskar risken för avkörningar och vältolyckor. Det finns även system som uppmärksammar föraren vid distraktion och trötthet som Lane Keeping Support och Driver Alert Support.

Med lagkrav som standardiserar säkerhetssystem tror Anna att vi kommer allt närmare vår vision inom säkerhet att noll olyckor ska ske med Volvos produkter.

Vi måste fortsätta jobba mot nollvisionen, något annat alternativ finns inte.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release