Volvokoncernen i fossilfritt initiativ

Tillsammans med Ovako och klimatneutral stålproduktion möjliggörs vätgasdrift för tunga fordon.
Volvokoncernen i fossilfritt initiativ

När Ovako bygger Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas är målet att kraftigt reducera CO2-utsläpp, utveckla lokal industriell vätgasproduktion och ta första steget mot en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn. I ett samarbete med flera nyckelspelare i svensk och norsk industri, däribland Volvokoncernen, görs en satsning på produktion av vätgas i Hofors.

 

Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Tekniklösningen möjliggör även en storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för bland annat fossilfria transporter med bränslecellslastbilar. Med installationer på fler platser kan detta skapa förutsättningar för ett nätverk med lokalt producerad fossilfri vätgas tillgänglig för transportsektorn.

 

- Transportsektorn genomgår ett paradigmskifte och grön vätgas kommer bli en av de viktigaste energibärararna inom transportbranschen för långa och tunga transporter. Decentraliserad vätgasproduktion inom stålindustrin passar mycket väl med transportbranschens behov av fossilfritt bränsle. Den här tekniklösningen är skalbar eftersom den kan användas av stålindustrin i stora delar av världen. För oss är det självklart att jobba i partnerskap med andra branscher för att vara engagerade i hela värdekedjan runt våra transportlösningar, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen.

 

Satsningen stöds även av Energimyndigheten där det gemensamma syftet är att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas. En tankstation för vätgasdrivna tunga fordon avses byggas i anslutning till vätgasanläggningen.

 

Med målet för en fossilfri produktion bildas ett överskott av vätgas i stålindustrin, vilket i sin tur skapar en kostnadseffektivitet för transportaktörer som är viktig att ta tillvara på i industriöverskridande samarbeten.

 

Som tidigare kommunicerats genom lanseringen av samriskföretaget cellcentric är Volvokoncernens och Daimler Truck AGs mål att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Volvokoncernen och andra stora lastbilstillverkare kräver därför att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025. Samarbetet med Ovako är ett viktigt steg i rätt riktning.

 

Volvokoncernen har fått sina klimatmål mot 1,5 °C-målet godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi) och vägen framåt är tydlig: nettonollutsläpp av växthusgaser allra senast 2050. För lastbilar och bussar är den riktade utsläppsminskningen 40 procent per fordonskilometer fram till 2030 och där kommer vätgasbaserade bränsleceller spela stor roll, tillsammans med batteridrift och hållbara biobränslen.