Volvokoncernen och Daimler Truck AG storsatsar på vätgasbaserade bränsleceller – lanserar det nya samriskföretaget cellcentric

Göteborg, Sverige/Stuttgart, Tyskland – I dag presenterade de två fordonsjättarna Daimler Truck AG och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric, som är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag på området bränsleceller och som bygger på ett mycket viktigt och banbrytande åtagande om att påskynda användandet av vätgasbaserade bränsleceller för fjärrtransportbilar och andra användningsområden. Med målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem kommer cellcentric att göra en av Europas största satsningar inom serietillverkning av bränslecellssystem, och produktionen är planerad att inledas 2025. För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.
image-1860x1050-fcjv-cellcentric-launch

Dessa ambitioner presenterades i dag som en del av en exklusiv digital lansering som leddes av Martin Daum, vd för Daimler Truck AG, och Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen. Syftet med cellcentric är att bidra till hållbara transporter och ett koldioxidneutralt Europa som en del av en europeisk grön giv. Företaget kommer att utveckla, producera och sälja bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Till sin hjälp har samriskföretaget flera årtionden av expertis och utvecklingsarbete från både Daimler Truck AG och Volvokoncernen.

Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd.

Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG, säger: – Vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. I kombination med rent batterielektriska drivlinor hjälper det oss att erbjuda kunderna de bästa, verkligt lokala, koldioxidneutrala fordonslösningarna, beroende på hur kundens användningsområde ser ut. Detta är inte möjligt med enbart batterielektriska lastbilar. Tillsammans med vår partner Volvokoncernen satsar vi därför hårt på vårt samriskföretag cellcentric och vi är båda engagerade i att fortsätta utveckla tekniken och förbereda oss för serieproduktionen av den. När det gäller den erforderliga vätgasinfrastrukturen är det uppenbart att förnybar vätgas är den enda logiska vägen framåt på lång sikt.

Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, säger: – Vår gemensamma ambition är att se till att målen i Parisavtalet om att bli koldioxidneutrala senast år 2050 uppfylls. Vi är övertygade om att tekniken med vätgasbränsleceller har en viktig roll i att hjälpa oss att nå den milstolpen. Men vi vet också att det finns så mycket mer att uppnå än bara elektrifiering av maskiner och fordon. Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. Samarbeten som cellcentric är avgörande för vårt arbete med fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.

De största lastbilstillverkarna i Europa kräver därför, med stöd från Daimler Truck AG och Volvokoncernen, att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. Det här gemensamma initiativet, som går ut på att vätgas ska användas som bärare av grön elektricitet och som bränsle i eldrivna lastbilar, är ett viktigt led i att fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.

Eftersom koldioxidneutrala lastbilar för närvarande är betydligt dyrare än vanliga fordon behövs det ett politiskt ramverk för att säkerställa att det finns en efterfrågan och att priserna blir överkomliga. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen bör detta innefatta incitament för koldioxidneutral teknik och ett beskattningssystem baserat på kol- och energiinnehåll. Ett system för handel med utsläppsrätter kan vara ytterligare ett alternativ.

En tydlig utvecklingsplan för serietillverkning av bränslecellssystem och bränslecellslastbilar

Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022. Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. Parallellt skalar cellcentric upp den pågående prototyptillverkningen.

Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Alla fordonsrelaterade aktiviteter genomförs oberoende av varandra, eftersom de båda företagen förblir konkurrenter inom alla fordons- och produktprogram och i synnerhet när det gäller lösningarna för bränslecellsintegrering för samtliga produkter.

Samriskprojekt för bränslecellssystem

Den 1 mars 2021 bildade Daimler Truck AG och Volvokoncernen cellcentric. För detta ändamål förvärvade Volvokoncernen 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor (cirka 0,6 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. I november 2020 undertecknade Daimler Truck AG och Volvokoncernen ett bindande avtal för samriskprojektet.  Ett preliminärt, icke-bindande avtal hade redan undertecknats i april samma år.

Fler än 300 ytterst specialiserade experter arbetar för cellcentric i tvärvetenskapliga team på anläggningar i Nabern, Stuttgart (Tyskland) och Burnaby (Kanada). Hittills har cirka 700 enskilda patent utfärdats, vilket understryker den ledande roll som företaget har när det gäller teknisk utveckling.

 

29 april, 2021
 

Journalister som vill har ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernen, +46 76 553 72 29, claes.eliasson@volvo.com
Peter Smodej, Daimler Truck AG, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.com
Florian Laudan, Daimler Truck AG,  +49 176 30930878, florian.laudan@daimler.com
Kim Jana Eisfeld, cellcentric, +49 176 30963783, kim.eisfeld@cellcentric.netFör mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release