Cirkularitet

Ett ökat fokus på cirkularitet kommer att resultera i förbättrad resurseffektivitet och betydande möjligheter till kostnadsbesparingar. Långvariga livscykler, återanvändning och återvinning kommer alla att bidra till en cirkulär ekonomi, vilket minskar resursanvändningen och sänker produktionskostnaderna.

Det har blivit dags att påskynda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet. Vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att utnyttja möjligheterna hos en cirkulär ekonomi fullt ut och bli mer konkurrenskraftiga. Vi befinner oss just nu i fasen för att definiera nya ambitioner för cirkularitet enligt följande mål.


Mot en cirkulär ekonomi

Designfas

Vår möjlighet att påverka livscyklerna och hållbarhetsprofilerna för våra erbjudanden är som störst under den tidiga designfasen. Det här kräver ett synsätt som fokuserar på cirkulär ekonomi och hållbarhet, vilket innebär en noggrann övervägning av användningen av material, tekniker och affärsmodeller redan från den inledande designfasen. Cirkulär design tar hänsyn till en mängd olika faktorer under hela livscykeln, till exempel att minska användningen av eller undvika vissa material, förlänga livslängden med hjälp av underhåll och reparationer, återanvända eller återvinna material vid livscykelns slut samt förpackningar. Det kan även innebära en utveckling av nya affärsmodeller som möjliggör samtliga ovanstående faktorer.

Återtillverkning

Återtillverkning kräver mindre energi än att tillverka motsvarande ny komponent, samtidigt som dessa komponenter fortfarande uppfyller våra höga kvalitetskrav. Vårt program för återtillverkning omfattar bland annat motorer, filter, växellådor och drivlinor. Vi har dessutom målsättningen att utöka det här programmet till att omfatta ytterligare marknader och komponenter. Vi strävar efter att använda material som är enkla att återanvända, renovera och återvinnas. 

Vårt mål är att öka vår verksamhet för återtillverkning med 60 procent till 2025, med 2018 som basår.

Inget avfall till deponi

För närvarande skickar sju av våra anläggningar inget avfall alls till deponi. Vi har ställt upp målet att omvandla 55 anläggningar så att dessa inte skickar något avfall till deponi 2025, med 2018 som basår. Vi strävar ständigt efter att minimera mängden restavfall och att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas. Utökad cirkularitet för plast och batterier står högt på vår agenda.

Cirkularitet skapar betydande affärsmöjligheter när det gäller att ge en produkt ett nytt liv och använda återvunna material i nya produkter. Industriproduktion kommer alltid att ge upphov till restprodukter. Arbetet med att uppnå noll avfall innebär att ta hand om dessa restprodukter, antingen internt eller via affärspartner.

Läs mer

Vi ger våra batterier ett andra liv

Volvo Bussar har inlett ett nytt samarbete med Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop.

Läs pressmeddelandet (global sida)

Innovation

Vi kan arbeta tillsammans för att elektrifiera, välja alternativa bränslen och maximera utnyttjandet av produkterna. 

Läs mer om våra lösningar

Sustainable Chain of Transportation

Fler än 500 studenter i åldrarna 13 till 17 år över hela världen antog den här utmaningen från Volvo och IVA. 56 multinationella lag utvecklade framgångsrikt innovativa och fungerande lösningar under sina 60-dagarsprojekt.

Läs mer om tävlingen (global sida)

Nyheter om hållbarhet