Hållbara transporter

Befolkningstillväxt, urbanisering, digitalisering och en ständigt växande medelklass är trender som medför ett ökat behov av hållbara transporter. Transporter med ny teknik som förbättrar effektiviteten kommer att bli nödvändiga och vår bransch genomgår vad som kanske är den största omvandlingen någonsin.
 

Vi bedriver en snabb utveckling inom teknikområden som uppkopplade, eldrivna och autonoma fordon i vårt arbete mot ett mer hållbart transportsystem. Utvecklingen kompletteras dessutom av nya affärsmodeller som ger oss helt nya möjligheter att skapa värde för våra kunder och för samhället genom att leverera hållbara transportlösningar som är mer effektiva och säkra.
 

Det innebär att vi utnyttjar ett brett spektrum av möjligheter till effektivisering, vilket kommer att resultera i kraftigt minskade logistikkostnader, mer människovänliga samhällen och mer hållbara transportsystem.

Hållbart transportsystem i världsklass

Kommersialiseringen av tekniker med omvälvande nya affärsmodeller kommer att hjälpa oss nå detta mål. Autonoma, elektriska och uppkopplade lösningar erbjuder en mängd olika möjligheter att spara kostnader, liv och resurser med hjälp av hållbara transporter. 

Till exempel kan tystare elektriska sopbilar köras i låga hastigheter under nätterna. Dessa kan förbättra luftkvaliteten genom att varken släppa ut några kväveoxider eller partiklar, minska energianvändningen, minska trängseln i trafiken och ge väsentligt lägre ljudnivåer.

Vi har som en början ställt upp högsta möjliga motorklassbegränsningar för inköpta transporter på samtliga marknader och har som mål att minska CO2-utsläppen från våra godstransporter per producerad enhet med 30 procent till 2025, med 2018 som basår.

Nya affärsmodeller

Den genomsnittliga fyllnadsgraden för en lastbil är i dag bara 40–50 procent av den totala lastkapaciteten. Delningen av ekonomiska affärsmodeller, artificiell intelligens och maskininlärning kommer att optimera varuflödena och medföra minskade transportbehov, vilket sparar värdefulla naturresurser. Det betyder att dessa transporters värde kan fördubblas utan att några fler lastbilar behövs på vägarna.

Omvandlingen av vårt interna logistiksystem fokuserar på att optimera transporterna genom konsolidering och delning av laster och genom att förbättra vagnparkens effektivitet genom att använda begränsningar för vilka utsläppsklasser som får användas, långsamma transporter och användning av alternativa drivmedel. Vi tror att det är möjligt att fördubbla produktiviteten i våra kunders logistiksystem till 2030 genom att utveckla våra egna logistiksystem och servicelösningar samt tillämpa nya affärsmodeller. Under den här resan strävar vi efter att implementera 100 transport- och infrastrukturlösningar för våra kunder fram till 2025.

 

Effektivitetsvinster

Säkerhetsarbetet omfattar alla trafikanter – både på in- och utsidan av våra fordon. Trafiksäkerhet utgör grunden för ett effektivt och hållbart transportsystem. Dålig trafiksäkerhet orsakar olyckor och mänskligt lidande. Den utgör ett stort hinder för transporteffektiviteten och i slutändan även för tillväxt och välstånd. Det påverkar såväl människors välbefinnande som produktiviteten och vinsten hos våra kunder.

Vi arbetar hårt för att demonstrera lösningar tillsammans med de många intressenter som behöver bidra. Reglerna måste harmoniseras, infrastrukturen anpassas och alla transportmoduler samordnas på ett effektivt sätt. 

Läs mer

Framtidens transporter

Världen förändras. Vår värld håller på att bli en bättre plats i många aspekter. Vår roll som ett globalt transportlösningsföretag kräver att vi förstår världen runtomkring oss för att kunna ligga steget före och förbli konkurrenskraftiga.

Vår syn på framtiden för transport- och infrastrukturlösningar (global sida)

Innovation

Vi kan arbeta tillsammans för att elektrifiera, välja alternativa bränslen och maximera utnyttjandet av produkterna. 

Läs mer om våra lösningar

Tillsammans blir vi säkrare

Volvokoncernens resa mot en ökad trafiksäkerhet tar aldrig slut. Vår säkerhetsvision är tuff, men vi är inte ensamma på denna resa. Vi är övertygade om att man når framgång genom att dela med sig och arbeta tillsammans.

Läs mer om våra partnerskap och samarbeten