Potentiellt skadliga ämnen

En del av de material som används i våra produkter är endast tillgängliga i begränsad omfattning, och vissa material och ämnen kan vara farliga, det vill säga potentiellt skadliga ämnen. I samarbete med våra intressenter och i enlighet med REACH utvärderar Volvokoncernen proaktivt olika alternativ i konstruktions- och leveransprocesserna för att minimera och eliminera användningen av material med begränsad tillgång och potentiellt skadliga ämnen.

Volvokoncernen köper in råmaterial och komponenter från ett flertal externa leverantörer som uppfyller kraven i REACH. Vi har leverantörer och affärspartner över hela världen. Hållbara värdekedjelösningar och ett nära samarbete med leverantörerna är därför viktiga för en framgångsrik hantering av värdefulla mineraler. Dessa steg är viktiga för att skapa en hållbar värdekedja.

 

Initiativ för hanteringen av potentiellt skadliga ämnen

Systematisk hantering

Identifiering utgör basen för en säker hantering i en hållbar värdekedja. Även om vi har varit progressiva i vårt arbete med att identifiera de material och ämnen som bör undvikas, ökar antalet spårbara material och ämnen varje år. Interna policyer och rutiner utgör viktiga verktyg för att hantera och spåra potentiellt skadliga ämnen och material. Det här arbetet kräver ett tydligt livscykeltänkande som omfattar allt från tidig designfas, tillverkning, produktens användningsfas, återvinning, slutet av produktens livslängd till utfasning.

Vi fokuserar på att minska beroendet av potentiellt skadliga ämnen och material i hela produktvärdekedjan.

Material med begränsad tillgång

Tillgången till vissa material är begränsad, vilket kan ge upphov till problem i form av höga priser och en högre risk för korrupt beteende. Brytningen av värdefulla mineraler i konfliktdrabbade områden och andra högriskområden medför stora risker för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vi implementerar ett särskilt leverantörsprogram för hållbara mineraler som för närvarande fokuserar på tenn, volfram, tantal, guld och kobolt för att stödja våra ansträngningar att köpa in material på ett ansvarsfullt sätt. Programmet bygger på det ramverk i fem steg som finns i OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas samt verktygen i Responsible Minerals Initiative (RMI) där Volvokoncernen deltar som medlem.

Läs mer

Volvokoncernens standarder och krav på leverantörer

Det krävs tusentals leverantörer för att hålla vår värld i rullning. Alla leverantörer måste uppfylla Volvokoncernens standarder och hållbarhetskrav.

Volvokoncernens leverantörer (global sida)

IMDS-rapportering om sammansättningar av material och ämnen

Materialdeklarationer krävs avseende både nya och modifierade delar för att spåra och följa upp både lagkrav om och Volvos standarder för potentiellt skadliga ämnen.

Rapportering av materialdatablad (global sida)

Den röda listan förhindrar användning av farliga ämnen

Fler än 3 000 kemiska ämnen får inte användas alls eller används endast i begränsad omfattning i Volvokoncernens produkter. Samtliga dessa ämnen finns på den röda listan.

Läs mer om den röda listan