Samhällsengagemang

Våra transportlösningar bidrar till ökat välstånd. Vårt samhällsengagemang fokuserar på aktiviteter som ger positiva bidrag till de samhällen där vi är verksamma genom att utnyttja våra expertkunskaper och unika resurser. Vi fokuserar på trafiksäkerhet, miljövård, utbildning och anställdas engagemang i lokalsamhällena. Ibland är det inte tillräckligt. I samband med naturkatastrofer, pandemier och andra nödsituationer kan vi tillhandahålla ekonomiska bidrag och naturabidrag samt stödja samhällsengagemang och frivilliga medarbetarinitiativ.

Kompetens- och kunskapsutveckling 

Våra kunskaper och vår teknik kan användas för att stödja den omvandling vi strävar efter och skapa framgångsrika företag och blomstrande samhällen. Vi strävar efter att fördjupa våra samarbeten med hjälporganisationer och att utöka vårt samhällsengagemang för att hjälpa till att skapa motståndskraftiga samhällen i osäkra tider.

Världen upplever en ökande kompetensbrist och bristande kompetensmatchningar som ofta påverkar utsatta människors förmåga att bli självförsörjande. Det är samtidigt en viktig prioritering för oss att ta itu med den globala tekniker- och förarbristen inom sektorn för kommersiella produkter. Vårt samhällsengagemang handlar främst om att använda våra expertkunskaper för att lösa affärshinder för våra kunder samtidigt som vi gör något positivt för samhället och skapar värde för Volvokoncernen.

Läs mer om vårt arbete med utbildningar och kompetensutveckling

Partnerskap och donationer

Volvokoncernen samarbetar med ett flertal välmeriterade organisationer för att stödja olika samhällen och främja samhällsengagemang under svåra tider. 

I samband med naturkatastrofer, pandemier, andra nödsituationer samt vårt Seasonal Gift-program kan vi tillhandahålla ekonomiska bidrag och naturabidrag samt stödja frivilliga medarbetarinitiativ.

Läs mer om partnerskap och donationer

Läs mer