Samhällsengagemang

Volvokoncernen har en enorm ekonomisk inverkan på de städer där koncernen har verksamhet. Vi känner att det är viktigt att göra vår del för samhällsutvecklingen genom samverkan med de samhällen vi är en del av. Detta gör vi på flera sätt, bland annat genom utbildning och kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete, partnersamarbeten och gåvor till lokala föreningar och välgörenhetsorganisationer.

Kompetens- och kunskapsutveckling 

Volvokoncernen genomför en mängd yrkesutbildningsprogram på både tillväxtmarknader och etablerade marknader världen över. Vi fokuserar på yrkesutbildningar som ger tekniker, mekaniker, förare, operatörer och fabriksarbetare rätt kompetens för olika roller inom transport- och anläggningsbranschen.

I många länder råder det brist på personer med rätt kompetens i transport- och anläggningsbranscherna. Våra yrkesutbildningsprogram gör det enklare att få anställning i lokalsamhällena, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig utveckling av vår verksamhet.

En yrkesutbildning erbjuder möjligheter att fördjupa sig i ett yrke och påbörja en karriär inom ett nytt område eller för ett särskilt jobb. Tonvikten ligger på upplevelsebaserat lärande vilket innebär mer tid för övning i de praktiska färdigheter man behöver och kommer ha användning av på arbetsplatsen.

Detta ökar inte bara chanserna att bli anställd och få ett jobb. Det underlättar också att komma i gång när man väl börjar jobba heltid. De som avslutar ett yrkesutbildningsprogram kommer ha både de meriter och den utbildning de behöver för att börja jobba direkt och göra bra ifrån sig på sin valda yrkesbana.

Partnersamarbeten och gåvor

Volvokoncernen samarbetar med ett flertal organisationer för att stötta samhällen och uppmuntra till hjälpinsatser i svåra tider.
I samband med naturkatastrofer, pandemier och andra nödsituationer och för vårt Seasonal Gift-program kan vi ge ekonomiska bidrag och naturabidrag och stödja frivilliga medarbetarinitiativ.

Läs mer om vårt Seasonal Gift-program 

 

Högre tekniska utbildningar

Göteborgsregionens tekniska gymnasium är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Skolan ägs av Volvokoncernen, Volvo Cars och Göteborgs stad. Programmen är framtagna utifrån de kompetensbehov som förväntas finnas på den framtida arbetsmarknaden, vilket gör det möjligt för studenterna att välja studier och yrkesbana efter sin examen.

Göteborgsregionens tekniska gymnasiums officiella webbplats

 

 

Säkerhetsmedvetenhet och förarutbildning

Med dagens snabba tempo i trafiken är det viktigt att så många som möjligt är medvetna om riskerna så att vi kan undvika olyckor. Volvokoncernen erbjuder utbildningsprogram för ökad säkerhet både i trafiken och på arbetsplatsen för förare och allmänhet världen över.

Läs mer om utbildning och medvetenhet

Projekt vid yrkesskolor

Yrkesutbildningar bidrar till en ökad sysselsättning och skapar betydande värden för våra kunder. Vi stöder yrkesutbildningsprogram på olika sätt baserat på lokala behov och förutsättningar. I Europa och Nordamerika stöder vi oftast tekniska gymnasieskolor. Förutsättningarna kan skilja sig mycket olika tillväxtmarknader. Volvokoncernen bistår internationella biståndsorganisationer och FN i deras arbete med att utveckla lokala skolor och yrkesutbildningar. Vi tillhandahåller stöd i form av projektledning och utbildning av instruktörer samt naturabidrag i form av fordon eller komponenter som används i utbildningen eller arbetet.

Läs mer

Iron Women

Volvokoncernen sponsrar Iron Women – en skola som utbildar kvinnor i körning av tunga lastbilar. Syftet med Volvokoncernens utbildningsprogram är att höja kompetensen bland yrkesförare och öka trafiksäkerheten. Volvokoncernen har engagerat sig i utbildningen av kvinnliga förare av tunga lastbilar. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom transportbranschen och detta yrkesutbildningsinitiativ från Volvokoncernen bidrar till att öka antalet utbildade kvinnliga förare. Syftet med yrkesutbildningsprogrammet är att förbättra förarnas yrkesskicklighet så att de kan bidra till sina framtida arbetsgivares produktivitet, säkerhet, lönsamhet och effektivitet.

Läs mer om Iron Women

Stanna Titta Vinka

Enligt en analys från vår forskning om verkliga trafikolyckor framgår det tydligt att de flesta trafikolyckor på ett eller annat sätt beror på människors beteenden. Barn är de mest utsatta av alla trafikanter. Stanna Titta Vinka syftar till att lära barn över hela världen vilka faror de möter i trafiken varje dag.

Läs mer om att skydda barn i trafiken