×

Vårt bidrag till samhället

Våra transportlösningar bidrar till ökat välstånd. Vårt samhällsengagemang fokuserar på aktiviteter som ger positiva bidrag till de samhällen där vi är verksamma genom att utnyttja våra expertkunskaper och unika resurser. Vi stöder medarbetarnas engagemang i samhällsaktiviteter, framförallt med fokus på trafiksäkerhet, miljövård och utbildning. Ibland är det inte tillräckligt. I samband med naturkatastrofer, pandemier och andra nödsituationer kan vi tillhandahålla ekonomiska företagsdonationer och naturabidrag samt stödja frivilliga medarbetarinitiativ.

Många samhällsfrågor är för stora för att vi ska kunna hantera dem ensamma, men vår kompetens, vår teknik och våra bidrag kan användas för att stödja den omvandling vi strävar efter och skapa framgångsrika företag och blomstrande samhällen. Vi strävar efter fördjupade samarbeten för att hjälpa till att skapa motståndskraftiga samhällen i osäkra tider.

Partnerskap och donationer

Katastrofhjälp

Volvokoncernen har en särskild fond för katastrofhjälp. Fonden används för företagsdonationer i samband med nödsituationer som naturkatastrofer.

Seasonal Gift-programmet

Volvokoncernens årliga välgörenhetsprogram stöder våra regionala marknadsorganisationers välgörenhetsarbete i olika samhällsprojekt. Det här företagsbidraget stöder arbetet med att lösa samhälleliga utmaningar och syftar till att skapa välstånd i samhällen.

Läs mer om Seasonal Gift-programmet (global sida)

Läs mer