×

Yrkesutbildning

Volvokoncernen genomför en mängd professionella utbildningsprogram på både tillväxtmarknader och etablerade marknader över hela världen. Vi fokuserar på yrkesutbildningar som ger tekniker, mekaniker, förare, operatörer och fabriksarbetare rätt kompetens för olika roller inom transport- och anläggningsbranschen.

I många länder råder det brist på personer med rätt kompetens i transport- och anläggningsbranscherna. Våra yrkesutbildningsprogram gör det enklare att få anställning i lokalsamhällena, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig utveckling av vår verksamhet.

Kompetens- och kunskapsutveckling

Projekt vid yrkesskolor

Yrkesutbildningar bidrar till en ökad sysselsättning och skapar betydande värden för våra kunder. Vi stöder yrkesutbildningsprogram på olika sätt baserat på lokala behov och förutsättningar. I Europa och Nordamerika stöder vi oftast tekniska gymnasieskolor. Förutsättningarna kan skilja sig mycket olika tillväxtmarknader. Volvokoncernen samarbetar med internationella biståndsbyråer och FN i arbetet med att utveckla lokala skolor. Vi tillhandahåller stöd i form av projektledning och utbildning av instruktörer samt naturabidrag i form av fordon eller komponenter som används i utbildningen eller arbetet.

Läs mer om yrkesutbildningsprogrammen (global sida)

Iron Women

Volvokoncernen sponsrar Iron Women – en skola som utbildar kvinnor i körning av tunga lastbilar. Syftet med Volvokoncernens utbildningsprogram är att höja kompetensen bland yrkesförare och öka trafiksäkerheten. Volvokoncernen har engagerat sig i utbildningen av kvinnliga förare av tunga lastbilar. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom transportbranschen och detta utbildningsinitiativ från Volvokoncernen bidrar till att öka antalet utbildade kvinnliga förare. Syftet med programmet är att öka yrkesförarnas kapacitet och hjälpa dem att bidra till sina framtida arbetsgivares produktivitet, säkerhet, lönsamhet och effektivitet.

Läs mer om Iron Women (global sida)

Högre tekniska utbildningar

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Skolan ägs av Volvokoncernen, Volvo Personvagnar och Göteborgs stad. 

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasiums officiella webbplats

Läs mer