Människan kommer först

Vi fokuserar på hälsa, delaktighet, affärsetik och respekt för mänskliga rättigheter. Vi strävar efter 100 % säkra produkter och verksamheter. För oss är det människorna och de samhällen de lever den grund på vilken vi bedriver vår affärsverksamhet.

Affärsetik

Vi bekämpar korruption. Alla former av korruption, även mutor, är strängt förbjudna. Vår visselblåsarpolicy skyddar personer som anmäler misstänkta avvikelser i god tro. 

Läs mer

Mångfald och inkludering

Vi tror att mångfald är bra för verksamheten och att inkludering är nyckeln till bra prestationer. Vårt mål är att locka de bästa talangerna till Volvokoncernen grundat på deras egen prestationsförmåga. 

Läs mer

Säkerhet

Från ett verksamhetsperspektiv är det viktigt för oss att säkerställa att våra medarbetare har en trygg arbetsplats. 

Läs mer

Samhällsengagemang

Vårt arbete för att skapa värden för de samhällen vi verkar i. Läs mer

Mänskliga rättigheter och ansvarsfull försäljning

Vårt åtagande att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Läs mer