Koncernnyheter

394 träffar

1 of 40

  • Tack vare data från Volvolastbilar i Sverige har Volvokoncernen kunnat skapa en tydlig översikt över transportindustrins nuvarande och framtida behov av elektrisk effekt och energi för omställningen till en elektrisk lastbilsflotta. Studien visar var behovet av infrastruktur för elektrisk laddning kommer att vara som störst och belyser också behovet av en välgrundad diskussion om de investeringar som krävs för att utveckla ett elnät som kan möta kommande krav för laddningsinfrastruktur. Slutsatserna är tydliga: nationella beslutsfattare måste fokusera på att förbättra överföringskapaciteten i elnätet.

  • Hållbara transporter har en nyckelroll i framtidens hållbara samhälle. Kraven på framtidens transportlösningar ökar i takt med att industrin gör nya framsteg i utvecklingen av elektrifierade och autonoma fordon. Uppkopplad teknik utgör basen för utvecklingen av hållbara transportlösningar, där AI är en viktig möjliggörare för utvecklingen av autonoma fordon.

  • Framtidens transporter kommer att vara säkrare, renare och effektivare. Det är Smoovit ett exempel på. Det smarta logistiksystemet innebär samlastning av transporter in till Göteborgs innerstad, och den 15 februari var det premiär för den allra första samlastningen.

  • Volvokoncernen stärker sitt partnerskap med Försvarsmakten. Förutom samarbete under pandemin där koncernen bidragit med transporter och tillverkning av skyddsutrustning har Volvokoncernen nyligen levererat 45 Volvolastbilar och fått beställningar på 72 hjullastare. -Det här visar på koncernens styrka och möjligheter att växa inom försvarssegmentet, säger Henrik Avasalu, ansvarig för affärsutveckling på Volvo Defense.

  • För att få investera i de bästa bolagen måste man ha något mer att erbjuda än kapital. Efter investering kommer ägarfasen och en möjlighet att bidra till att utveckla bolaget.” Volvo står för goda värderingar, har ett bra internationellt rykte och en global räckvidd vilket är positivt när vi närmar oss de bolag vi vill investera i”, säger Christina Brinck nytillträdd Investment Director på Volvo Group Venture Capital, Volvo Groups investment bolag.

  • Tillsammans med Ovako och klimatneutral stålproduktion möjliggörs vätgasdrift för tunga fordon.

  • Vi i näringslivet är och vill vara en naturlig del för att möta och bygga upp Sveriges framtida beredskap. Vi är redo – låt oss göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.

  • Volvokoncernen sätter mål för att minska sin klimatpåverkan genom ett åtagande att uppnå netto noll (Net zero) utsläpp senast år 2050. Björn Brovik, miljöchef Volvokoncernen, leder arbetet för att nå dit. Ett både spännande och utmanande uppdrag. -Det är utmanande mål och det viktiga nu är att sätta trovärdiga och ambitiösa delmål på vägen. Men tack vare det stora engagemang och den kompetens som finns inom koncernen är jag övertygad om att vi klarar det, säger han.

  • Transport- och logistikindustrin befinner sig i snabb förvandling med nya, digitala och högteknologiska lösningar i produkter och processer. Inom Volvokoncernen skapas nya affärslösningar, för effektiva, säkra och hållbara tjänster, där användarnas behov står i centrum.

  • Den pågående pandemin gör att vi har ett fortsatt ansträngt läge för sjukvården. Volvokoncernen gick ut med erbjudande till alla medarbetare som har vårderfarenhet inom anestesi-, IVA- eller IMA-erfarenhet att under 1-3 veckor med bibehållen lön vara med och stötta och avlasta medarbetare i vården. I dagsläget har totalt 8 medarbetare blivit utvalda och placerade på IVA-avdelningar på sjukhus i Göteborg och Skövde.

394 träffar

1 of 40

Letar du efter

Form background image

Prenumerationsservice