Yrkesutbildning

Volvokoncernen genomför en mängd yrkesutbildningsprogram på både tillväxtmarknader och etablerade marknader världen över. Vi fokuserar på yrkesutbildningar som ger tekniker, mekaniker, förare, operatörer och fabriksarbetare rätt kompetens för olika roller inom transport- och anläggningsbranschen.

I många länder råder det brist på personer med rätt kompetens i transport- och anläggningsbranscherna. Våra yrkesutbildningsprogram gör det enklare att få anställning i lokalsamhällena, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig utveckling av vår verksamhet.

Utbildning och kompetensutveckling – olika tillgängliga yrkesutbildningar på Volvokoncernen

Projekt vid yrkesskolor

Yrkesutbildningar bidrar till en ökad sysselsättning och skapar betydande värden för våra kunder. Vi stöder yrkesutbildningsprogram på olika sätt baserat på lokala behov och förutsättningar. I Europa och Nordamerika stöder vi oftast tekniska gymnasieskolor. Förutsättningarna kan skilja sig mycket olika tillväxtmarknader. Volvokoncernen bistår internationella biståndsorganisationer och FN i deras arbete med att utveckla lokala skolor och yrkesutbildningar. Vi tillhandahåller stöd i form av projektledning och utbildning av instruktörer samt naturabidrag i form av fordon eller komponenter som används i utbildningen eller arbetet.

Läs mer om yrkesutbildningsprogrammen

Iron Women

Volvokoncernen sponsrar Iron Women – en skola som utbildar kvinnor i körning av tunga lastbilar. Syftet med Volvokoncernens utbildningsprogram är att höja kompetensen bland yrkesförare och öka trafiksäkerheten. Volvokoncernen har engagerat sig i utbildningen av kvinnliga förare av tunga lastbilar. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom transportbranschen och detta yrkesutbildningsinitiativ från Volvokoncernen bidrar till att öka antalet utbildade kvinnliga förare. Syftet med yrkesutbildningsprogrammet är att förbättra förarnas yrkesskicklighet så att de kan bidra till sina framtida arbetsgivares produktivitet, säkerhet, lönsamhet och effektivitet.

Läs mer om Iron Women

Högre tekniska utbildningar

Göteborgsregionens tekniska gymnasium är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Skolan ägs av Volvokoncernen, Volvo Cars och Göteborgs stad. Programmen är framtagna utifrån de kompetensbehov som förväntas finnas på den framtida arbetsmarknaden, vilket gör det möjligt för studenterna att välja både studier och yrkesbana efter sin examen.

Göteborgsregionens tekniska gymnasiums officiella webbplats

Läs mer

Fördelar med yrkesutbildning

En yrkesutbildning erbjuder möjligheter att fördjupa sig i ett yrke och påbörja en karriär inom ett nytt område eller för ett särskilt jobb. Tonvikten ligger på upplevelsebaserat lärande vilket innebär mer tid för övning i de praktiska färdigheter man behöver och kommer ha användning av på arbetsplatsen. Detta ökar inte bara chanserna att bli anställd och få ett jobb. Det underlättar också att komma i gång när man väl börjar jobba heltid. De som avslutar ett yrkesutbildningsprogram kommer ha både de meriter och den utbildning de behöver för att börja jobba direkt och göra bra ifrån sig på sin valda yrkesbana.