De Gedragscode en andere beleidsregels

Onze Gedragscode

Onze Code geeft de verwachtingen aan voor de manier waarop we zaken doen in de Volvo Group: op basis van ethische normen en conform de wet. Als we op deze manier zaken doen, versterkt dat het vertrouwen bij onze klanten en de maatschappij in het algemeen. En dat is belangrijk voor ons commerciële succes.

Andere beleidsregels

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is de mate waarin onze prestaties worden ervaren door onze klanten. De Volvo Group wil de nummer één worden op het gebied van klanttevredenheid, door het leveren van baanbrekende producten en services voor de transport- en de infrastructuurbranche.

Kwaliteitsbeleid Format PDF Size 834 KB

Veiligheidsbeleid

Volvo Group richt zich erop om klanten te voorzien van producten die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

Veiligheidsbeleid Format PDF Size 186 KB

Milieubeleid

De Volvo Group wil de nummer één worden in de zorg voor het milieu onder 's werelds topfabrikanten van producten, apparatuur en systemen voor de transportsector.

Milieubeleid Format PDF Size 2 MB

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Gezondheid, veiligheid en welzijn van onze medewerkers zijn prioriteit.

Duurzaam inkopen 

Eisen op het gebied van duurzaamheid aan onze leveranciers. Dit vervangt de oude KEP5 en KEP6.

Volvo Group Whistle

Elke schending van onze gedragscode moet aan de managers worden gerapporteerd. Als dat niet mogelijk is, of als er voldoende vermoedens van overtredingen zijn, kan worden opgeschaald naar de Volvo Group Whistle. Represailles tegen iemand die te goeder trouw een klacht heeft ingediend, worden niet getolereerd.

Bekijk de Volvo Group Whistle

Relevante links