De visie Volvo Safety - Nul ongevallen

Nul ongevallen met producten van Volvo Group

De Volvo Group Safety Vision geeft een duidelijke richting aan voor al onze inzet op veiligheid. Het is het idee van “Zero” dat ons leidt. Dit geeft een holistisch kader voor onze zienswijze en onze inspanningen. Het is gebaseerd op het feit dat elk ongeval gevolgen heeft, en op de overtuiging dat ze te voorkomen zijn.

We zijn ons er terdege van bewust dat onze producten niet geïsoleerd worden gebruikt, en dat veel ongelukken plaatsvinden door een complexe reeks gebeurtenissen die we zelf niet in de hand hebben, maar onze inzet staat vast. Zolang er ongevallen gebeuren, denken we dat we een verschil kunnen uitmaken.

De Safety Vision is gebaseerd op het inzicht dat verkeersveiligheid een systematische inzet vereist met de gezamenlijke inspanning van vele belanghebbenden. We werken dus openlijk samen met anderen op gebieden die belangrijk zijn voor de veiligheid, maar die we zelf niet in de hand hebben.

Zolang er ongevallen zijn, verplicht Volvo zich om altijd te streven naar nul ongevallen, door middel van hoogwaardige en innovatieve producten die de frequentie van ongevallen en de gevolgen ervan verminderen.

Nul ongevallen is onze visie - Zo werken we eraan

Volvo Group heeft een Zero Accidents-visie met betrekking tot onze producten. We zetten ons proactief in om intelligente oplossingen te ontwikkelen die niet alleen de gevolgen van ongevallen verminderen, maar we streven er ook naar ze helemaal te voorkomen.

Nul ongevallen bereiken betekent ook systematisch werken met een 'zero accidents'-cultuur. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden om de voortgang in alle opzichten te versnellen en tot een veilig systeem voor alle weggebruikers te komen. Samen maken onze veiligheidsmaatregelen het verschil uit.

Safety Director Peter Kronberg over het Zero Accidents-programma

"Volvo Group is een van de grootste leveranciers van commerciële transportoplossingen ter wereld, en onze producten kom je overal tegen, op de weg, off-road, in steden en op zee. Onze inzet op veiligheid begint altijd met inzicht in de daadwerkelijke omstandigheden waaronder onze voertuigen en machines worden gebruikt, en met het verkrijgen van een diepgaand inzicht in de oorzaken en gevolgen van ongevallen waarbij onze producten betrokken zijn.

Onze onderzoekers hebben in de loop der jaren veel expertise opgebouwd over waarom, hoe en wat voor soort ongevallen er plaatsvinden. Deze kennis is direct van invloed op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Onze op feiten gebaseerde benadering zorgt ervoor dat we de juiste prioriteiten stellen, en stappen blijven ondernemen die daadwerkelijke voordelen voor de veiligheid opleveren. 

De problemen waarmee we te maken hebben, zijn een uitdagende mengeling van conventionele problemen en nieuwe vraagstukken. Dit leidt tot een veranderend transportsysteem met technologische revoluties, zoals elektromobiliteit en automatisering, naast een snelle motoriseringsgraad en verstedelijking.

Vooruitgang vereist een mondiaal pleidooi voor de voortdurende implementatie van basisveiligheidsmaatregelen, en innovaties die de voordelen van moderne veiligheidstechnologie ten volle benutten.

Onze basisgedachte is dat ongevallen kunnen worden voorkomen. Dat is het standpunt waarin we geloven. Het is de Volvo Group Safety Vision. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er veel dingen zijn waar we geen grip op hebben. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken met andere spelers en het 'Zero Accidents'-beleid verspreiden.

In landen met hoge inkomens wordt de vooruitgang grotendeels bepaald door de continue ontwikkeling van geavanceerde sensoren en technologieën, en van de bereidheid van beleidsmakers en de particuliere sector om gedurfde veranderingen door te voeren in de traditionele manier van werken.

Landen met lage en gemiddelde inkomens kennen weinig kortere routes. Maar als de belangrijkste belanghebbenden op dit gebied samenwerken, wordt ontwikkeling van meer betaalbare veiligheidsoplossingen mogelijk. Het is ook belangrijk de goedkeuring van beproefde voertuigregelgeving en verkeerswetgeving uit te dragen.

We maken in zowel technologisch als politiek opzicht een revolutie mee. Er worden immense mogelijkheden geboden door automatisering, elektromobiliteit en connectiviteit, en door de digitalisering van het transportsysteem. Duurzaamheid is een grote kracht geworden en maakt deel uit van bijna alle onderdelen van het debat.

We zijn een toonaangevende, wereldwijde leverancier van transportoplossingen en we zullen veranderingen stimuleren.

En onze Safety Vision staat vast.”

Lees meer over verkeersveiligheid bij Volvo Group