Volvo Recruitment Online privacy policy

Volvo Group respecteert uw wensen met betrekking tot het gebruik en de verwerking van persoonlijke informatie die u ons verschaft. Deze policy informeert u over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Onderstaande informatie is belangrijk, vandaar dat we u adviseren dit nauwgezet door te nemen. Om persoonlijke gegevens in het online rekruteringssyteem van Volvo Group (VRO) te kunnen invoeren is het vereist dat u toestemming geeft dat uw gegevens door ons zullen worden verwerkt.

Informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens in VRO

Volvo Group
Volvo Group bestaat uit AB Volvo (publ.), hoofdzetel in Göteborg, Zweden, en alle dochterondernemingen wereldwijd.

Privacy Wetgeving
Alle persoonlijke gegevens die u invoert in VRO worden behandeld overeenkomstig de regels in de Swedisch Personal Data Act (1998:204) ter bescherming van uw privacy. Deze wet volgt Richtlijn 95/46/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 24 oktober 1995 ter bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het vrij gebruik van deze
gegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als individu kunnen identificeren of die naar u als persoon kunnen verwijzen.

Controller van persoonsgegevens
Hoewel uw persoonsgegevens zullen behandeld worden door lokale Volvo-entiteiten (en externe partners die met hen samenwerken in het kader van rekrutering) over de hele wereld, gebeurt het ultieme beheer gecentraliseerd door: AB Volvo (publ.), Hoofdzetel Göteborg, Zweden, ondernemingsnummer 556012-5790, via Volvo Group HR.

Contactgegevens
Privacy Policy Controller Tel: +46 31 660000
E-mail: vro.admin@volvo.com

Gelieve bovenstaande gegevens enkel te gebruiken in het kader van vragen met betrekking tot de Privacy Policy. We aanvaarden geen sollicitaties op dit adres. Dergelijke e-mails zullen worden verwijderd. U kan terecht bij ‘Available positions’ wanneer u interesse hebt om bij ons te werken.

Verwerking van persoonsgegevens
U kan persoonsgegevens ingeven in VRO voor de volgende doeleinden:
1. Een gebruikersprofiel aanmaken
2. Inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de nieuw gepubliceerde vacatures binnen Volvo Group
3. Solliciteren voor een specifieke job, gepubliceerd door een van de Volvo Group dochterondernemingen.
4. Interessante jobs opslaan om er later te kunnen naar terug kijken.
5. Een sollicitatieprocedure tijdelijk onderbreken om verder te gaan op een ander moment.
6. Publicaties waarvoor u gesolliciteerd hebt terugvinden na de uiterste sollicitatiedatum.

1. Een gebruikersprofiel aanmaken
U kan een gebruikersprofiel aanmaken en bewaren in het systeem om zo snel te kunnen solliciteren. Dit profiel kan enkel door u worden beheerd. Elke aanpassing of wijziging aan het profiel valt onder de verantwoordelijkheid van de maker. Volvo Group behoudt zich het recht om een gebruikersprofiel te verwijderen wanneer dit opportuun wordt geacht.

2. Inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de nieuw gepubliceerde vacatures binnen Volvo
Group

Uw inschrijving voor kennisgeving over de nieuwe vacatures wordt door Volvo Group aangewend om aan uw verzoek te voldoen, en activiteiten die hieraan gerelateerd zijn. Uw inschrijving blijft geldig tenzij u verzoekt om deze te beëindigen. U kan op elk moment beslissen uw inschrijving te beëindigen, waardoor deze verwijderd wordt uit de Volo Group database. Volvo Group behoudt zich het recht deze inschrijving ( eventueel vroegtijdig) te verwijderen wanneer dit als aangewezen wordt beschouwd.

3. Solliciteren voor een specifieke job
Uw sollicitatie kan worden behandeld door de Volvo Group-entiteit die de vacature heeft gepubliceerd, alsook door andere Volvo Group-entiteiten en externe partners die samenwerken met de Volvo Group in het kader van rekruteringsactiviteiten. Uw sollicitatie wordt verwerkt met als doel het vinden van geschikte kandidaat, een mogelijke aanwerving, en voor acties die aan dit proces
gerelateerd kunnen zijn. Uw sollicitatie wordt zolang als nodig voor het rekruteringsproces bijgehouden. In bepaalde landen wordt gedurende een bepaalde periode een kopie bijgehouden omwille van wettelijke regelgeving. Tenzij we uw goedkeuring vragen en krijgen, zullen we uw sollicitatie niet aanwenden voor andere openstaande posities binnen Volvo Group.

Wanneer we uw goedkeuring hebben om uw CV te gebruiken voor andere vacatures binnen Volvo Group, zal deze regelmatig herbekeken worden in de zoektocht naar geschikte kandidaten en voor hieraan gerelateerde activiteiten. Uw CV wordt hierna gedurende een periode van ongeveer 2 jaar na uw sollicitatie bijgehouden, behalve wanneer we uw toestemming vragen en krijgen om deze langer beschikbaar te houden. U kan op elk moment vragen om uw CV en de daaraan gerelateerde gegevens uit
onze database te verwijderen.
Wanneer u dit doet zal uw CV worden verwijderd ui de Volvo Group database. Mogelijks werd uw CV op dat moment reeds geselecteerd in het kader van een bepaalde vacature. In dit geval zal Volvo Group de verwerking van deze gegevens verder zetten tot dit in het kader van de procedure niet langer vereist is. Volvo Group behoudt zich het recht om een CV vroeger te verwijderen wanneer dit als anagewezen wordt beschouwd. Elk verzoek om uw CV en de hieraan gelinkte gegevens te verwijderen moet schriftelijk worden ingediend bij de Volvo Recruitment Online Administrator.
Adres: Volvo Recruitment Online Administrator VBS Admit
Dept 5042, ARHK5
SE-405 08 Göteborg, Zweden
E-mail: vro.admin@volvo.com  

Uw CV zal door Volvo Group voornamelijk door geautomatiseerde methodes worden verwerkt om geschikte kandidaten te vinden. Volvo Group kan niet garanderen dat deze methodes alle geschikte kandidaten voor een vacature zullen weergeven. Wanneer u zeker wil zijn dat u in aanmerking wordt genomen voor een bepaalde vacature, kan u best solliciteren voor die specifieke functie. Wanneer uw CV wordt geselecteerd als zijnde een mogelijke kandidaat voor de functie, dan worden uw persoonsgegevens verder behandeld in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden.

Meer informatie
U heeft het recht om, 1 maal per kalenderjaar, uw persoonsgegevens waarover we beschikken in te kijken. Hiervoor kan u de bovengenoemde beheerder van persoonsgegevens contacteren. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk en persoonlijk, met handtekening, per brief worden ingediend bij de contactpersoon op bovenvernoemd postadres.

Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te kunnen invoeren in het VRO systeem is het noodzakelijk dat u de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken bij de aanmaak van een gebruikersprofiel.