Duurzaamheidsstrategie

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de wereld waarin we morgen leven. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking verandert het landschap en de verwachtingen over transporten en infrastructuur. In al onze handelingen moeten we bedenken hoe we de impact op het klimaat kunnen verminderen, hoe we de hulpbronnen van de wereld efficiënter kunnen gebruiken en verantwoordelijker kunnen zakendoen.

Als ondertekenaar van de Global Compact van de VN, als partner in het WWF Climate Savers-programma, en als voorstander van de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, kijken we naar mondiale trends en uitdagingen, internationale normen voor verantwoordelijk zakelijk gedrag, en verwachtingen van belanghebbenden door onze duurzaamheidsstrategie bij het ontwikkelen van onze activiteiten.

We verplichten ons tot het Science Based Targets Initiative en bieden een Groen financieringskader om de transformatie naar fossielvrije oplossingen te versnellen.

Duurzaamheidskader van Volvo

Klimaat

De uitstoot van broeikasgassen vormt een van de grootste bedreigingen voor de planeet. Dit is wat we doen om fossiele energie te vervangen door schone energiebronnen

Bronnen

De hulpbronnen van de planeet zijn beperkt voorradig. Dit is wat we doen om de efficiëntie te verbeteren en een vastberaden stap te zetten naar circulariteit.

Mensen

Wij zijn een bedrijf waarin de mens centraal staat. Dit is wat we doen om veiligheid te bieden, mensenrechten te respecteren en onze mogelijkheden ten volle te benutten.

Klimaat

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang om de ambities van de klimaatakkoorden van Parijs en de duurzaamheidsambities van de Volvo Group te verwezenlijken. Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, is de uitstoot van onze klanten te verminderen. Het ontwikkelen van oplossingen die de CO2-voetafdruk verkleinen, heeft dan ook de topprioriteit in onze duurzaamheidsstrategie. We richten ons op innovatieve en concurrerende oplossingen voor gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben.

We denken voortdurend na over nieuwe bedrijfsmatige duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van klimaat en over de milieueffecten van onze industriële activiteiten. We verminderen continu afval en emissies, optimaliseren het watergebruik en verbeteren onze verwerking van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën. We richten ons erop fossiele energie te vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen.

Meer informatie

Bronnen

De hulpbronnen van de planeet zijn beperkt voorradig. Onze ambitie is het goede voorbeeld te geven en te streven naar duurzaamheid van ons eigen transportsysteem. We denken ook dat het mogelijk is de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten te verdubbelen. 

Er zijn omvangrijke initiatieven om bestaande productie- en consumptiepatronen anders in te richten. Afval en vervuiling moeten worden weggenomen, en producten en materialen moeten in de gebruiksfase worden gehouden. Onze toegenomen focus op circulariteit in onze duurzaamheidsinitiatieven moet resulteren in een verbeterde efficiëntie van hulpbronnen en materialen, met aanzienlijke mogelijkheden tot kostenbesparingen.

Meer informatie

Mensen 

Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen. We hebben een visie van nul ongevallen met producten van de Volvo Group en op onze werkplekken. De ambitie van onze duurzaamheidsinitiatieven is een bedrijf van wereldklasse te zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid. We streven naar een werkomgeving waarvan alle collega's elke dag veilig thuiskomen.​

We zijn er trots op de werkgever te zijn waaraan men de voorkeur geeft, en dat we het benodigde talent aantrekken en behouden. Als een bedrijf waarin de mens centraal staat, streven we ernaar een positieve impact te hebben op mensen om ons heen en zetten we ons in om de mensenrechten te respecteren in lijn met de duurzaamheidsvisie van de Volvo Group.

Hoe we in ons dagelijkse werk handelen, bepaalt de perceptie van de Volvo Group door de wereld. We werken continu aan het opzetten van ecologische en sociaal duurzame waardeketens, en we zijn betrokken bij de samenleving volgens de duurzaamheidsstrategie van de Volvo Group.​

Meer informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

De SDG's van de Verenigde Naties geven de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. We verbinden ons aan alle 17 doelen, omdat ze allemaal een verband staan met ons bedrijf. 

Bijdrage van de Volvo Group aan SDG's 

Meer informatie

Nieuws over duurzaamheid