Klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid omvat financiële, ecologische en sociale dimensies. Het klimaat is van invloed op alle drie. We waren het eerste bedrijf in onze sector dat in 2010 deelnam aan het Climate Savers-programma van WWF. Het doel van het Climate Savers-programma is leiderschap van bedrijven op het gebied van klimaatoplossingen te erkennen en tot verdere vooruitgang te inspireren. De afgesproken doelen helpen ons te richten op acties die ertoe doen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bijdragen aan een samenleving met een lagere uitstoot.

Onze klimaatdoelstellingen maken deel uit van onze inzet in het Climate Savers-programma, en we hebben ons voorgenomen energie te besparen en de uitstoot van onze activiteiten en producten die we verkopen te verminderen; gedurende hun hele levensduur.

 

Klimaatdoelstellingen en verworvenheden van de Volvo Group 2015–2019

Garantie door derden

Onze uitstoot- en energiegegevens maken deel uit van ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport en zijn onderworpen aan garantie door derden. 

Onze hoogtepunten

We zetten ons ook in voor het vergroten van onze inzet door op te treden als voorstander en aanjager van oplossingen die gunstig zijn voor het klimaat in onze bedrijfstak en in de gehele waardeketen. In de periode 2015-2020 hebben we gewerkt aan 14 initiatieven - hoogtepunten - om energie-efficiëntie te bevorderen, CO2-uitstoot te verminderen en de waardeketen positief te beïnvloeden. Een aantal initiatieven zijn afgerond maar andere lopen over een periode van 5 jaar. We zullen deze eind 2020 afronden en bekijken wat we hebben bereikt.

 • De Volvo Group is samen met secretaris-generaal van de Verenigde Naties voorzitter van deadviesgroep voor duurzaam vervoer. In 2014 kondigde de VN het lidmaatschap aan van een adviesgroep op hoog niveau voor duurzaam vervoer. Deze groep doet aanbevelingen op het gebied van duurzaam vervoer op mondiaal, nationaal, lokaal en regionaal niveau.
 • Gebruik van herwinbare energie. Volvo Group neemt deel aan twee WWF-initiatieven: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles voor de inkoop van herwinbare energie en rondetafelbijeenkomsten voor biobrandstoffen.
 • CO2-neutrale installatie in Azië. Volvo Group voert een onderzoek uit naar Volvo-faciliteiten in Azië en de mogelijkheden om over te schakelen op het gebruik van herwinbare energie.
 • Nieuwe, geavanceerde technologie voor trucks laten zien in prototypen
 • Volvo Group verhoogt de verkoop van brandstofbesparende apparaten.
 • Ontwikkeling van een motorprototype voor de toepassing met hybride technologie. Volvo Group ontwikkelt ten minste één off-road dieselmotortoepassing met hybride technologie.
 • Verhogen van de toepassing van IPS voor maritieme, commerciële toepassingen. De IPS-technologie wordt verder ontwikkeld zodat deze kan worden ingezet voor meer brandstofbesparende toepassingen.
 • Het opstarten van een zogenaamd City Mobility-concept in ten minste vijf steden.
 • ElectriCity: de start van een buslijn in Göteborg met volledig elektrische bussen en elektrische hybride bussen.
 • Ondersteuning van de Construction Climate Challenge (CCC), een initiatief dat is gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de gehele waardeketen van de bouwsector en op financiering van milieuonderzoek.
 • Optimalisatie van bouwlocaties door het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee klanten de efficiëntie voor bouwlocaties kunnen verbeteren. Zie Electric Site.
 • We nemen het voortouw bij standaardisatie: deelname aan de werkzaamheden van de International Standardization Organization om een norm te ontwikkelen voor efficiënt brandstofgebruik in de sector voor bouwapparatuur.
 • Met geavanceerde technologische ontwikkeling en door veldtesten demonstreren we technologieën met een aanzienlijke verbetering van de brandstofefficiëntie.
 • Supplier Environmental Awarness: samenwerking met leveranciers ter verbetering van hun milieu-inspanningen.

Milieu en natuurlijke hulpbronnen

Meer milieugegevens, ons milieubeleid en meer over onze aandachtsgebieden op milieugebied leest u hier.

GRI-rapport

In ons GRI-rapport maken we de specifieke thema's bekend op het gebied van financiën, milieu en sociale duurzaamheid die van belang zijn voor de Volvo Group.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

We ondersteunen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's) door verschillende activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de 17 SDG's.

Lees meer over de SDG's van de VN

Gerelateerd nieuws