Klimaatstrategie

Onze ambitie is om uiterlijk in 2050 een bedrijf te zijn dat netto nul emissies produceert. De Volvo Group verplicht zich aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs. De ambitie is om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te leveren om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.

Dit is een grote uitdaging voor de wereld en voor ons. Er zijn veel factoren waarop we geen grip hebben, maar met brede en ambitieuze samenwerkingen en een holistische klimaatstrategie hebben we ons verplicht aan het initiatief Science Based Targets en de bedrijfsambitie van 1,5 °C om uiterlijk in 2050 netto nul emissies in de waardeketen te realiseren. In 2021 worden tussentijdse doelstellingen opgesteld, en we stemmen ons werk voortdurend af op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, is de uitstoot van onze klanten te verminderen. Het ontwikkelen van producten en oplossingen die de CO2-voetafdruk verkleinen is dan ook de topprioriteit in onze klimaatstrategie. We richten ons op innovatieve en concurrerende oplossingen voor gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben.

Bij het opstellen van klimaatdoelen en andere milieudoelstellingen houden we ook rekening met de klimaatimpact van onze industriële activiteiten. We streven ernaar afval en emissies continu te verminderen, het watergebruik te optimaliseren en onze toepassingen van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën te verbeteren. Een aandachtspunt van onze klimaatstrategie is het vervangen van fossiele energie door duurzame energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen.

Een geoptimaliseerde, mondiale voetafdruk in onze toeleveringsketen zal de doorlooptijd voor onze klanten verkorten en onze CO2-voetafdruk actief verkleinen. Onze klimaatstrategie omvat het streven naar uitstekende kwaliteit en technologie tegen het best mogelijke commerciële aanbod wanneer we een product, service of oplossing inkopen. We moedigen leveranciers ook aan de uitstoot van broeikasgassen routinematig te beheersen, te minimaliseren en indien mogelijk te vermijden. Zo zoeken we samenwerking met zakenpartners om gezamenlijk bij te dragen aan het akkoord van Parijs en de mondiale klimaatdoelen.

Naar fossielvrije transportoplossingen

Wij denken dat transport in 2050 fossielvrij zullen zijn, het jaar dat de wereld CO2-neutraal moet zijn om de mondiale klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Onze eerste prioriteit is het ontwikkelen van oplossingen die de CO2-voetafdruk van onze producten verkleinen. De transitie naar een fossielvrij transportsysteem vereist een reeks aan oplossingen en daarbij zijn onze belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Elektrificatie en waterstof
 • Duurzame biobrandstoffen
 • Oplossingen om de energie-efficiëntie te optimaliseren en het brandstofverbruik te verminderen

Lees meer over fossielvrije transportoplossingen

De ecologische voetafdruk door activiteiten

De ecologische voetafdruk van onze activiteiten is betrekkelijk klein vergeleken met die van de gebruiksfase van onze producten. Desalniettemin kijken we continu naar de klimaat- en milieueffecten van onze industriële activiteiten vanuit het oog van onze milieu- en klimaatstrategie. Bij onze activiteiten zijn energie en emissies, afval en chemicaliën de belangrijkste aandachtsgebieden om onze voetafdruk te verkleinen.

Lees meer over onze ecologische voetafdruk 

Klimaatdoelen

Eind 2020 hebben we onze klimaatdoelen voor 2015-2020 voor productie, vrachtvervoer en productgebruiksfase afgerond. We gaan door met energie besparen en emissies verminderen en zullen in 2021 tussentijdse Science Based Targets vaststellen om uiterlijk in 2050 netto op nul emissies te komen.

Productie

Doel

Implementeren van energiebesparingen die vanaf 2020 per jaar 150 GWh besparen.

Doel bereikt

Sinds 2015 zijn er 1.260 activiteiten geïmplementeerd, die vanaf 2020 samen 207 GWh per jaar besparen.

 

Volgende stap

Implementeren van energiebesparingen van 150 GWh in 2021-2025.

Transport

Doel

Verminderen van de CO2-uitstoot van vracht per geproduceerde eenheid met 20%.

Doel bereikt

De emissies van vrachtvervoer per geproduceerde eenheid waren 24% lager in 2020 ten opzichte van de basislijn in 2013.

 

Volgende stap

De CO2-uitstoot van vrachtvervoer per geproduceerde eenheid verminderen met 30% per 2025, met 2018 als basisjaar.

Producten

Doel

Besparingen realiseren op de CO2-uitstoot gedurende de levenscyclus van producten van ten minste 40 miljoen ton in totaal.

Doel bereikt

Van 2015 tot 2020 werd naar schatting 43 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard.

 

Volgende stap

Gedurende 2021 tussentijdse Science Based Targets vaststellen om uiterlijk in 2050 netto op nul emissies te komen.

Energie en CO2-uitstoot

Garantie door derden

Onze uitstoot- en energiegegevens maken deel uit van ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport en zijn onderworpen aan garantie door derden. 

Samenwerking

Het WWF Climate Savers-programma

We waren het eerste bedrijf in onze branche dat in 2010 deelnam aan het WWF Climate Savers-programma.

Climate Savers is het WWF-programma dat leiderschap van bedrijven wil laten zien op het gebied van klimaatoplossingen. Dit omvat WWF-partners met ambitieuze strategieën om bedrijfsmodellen te ontwikkelen die netto nul emissies produceren, en laten zien dat verminderen van de uitstoot van broeikasgassen hand in hand kan gaan met economische groei.

Lees meer op www.climatesavers.org

Onze hoogtepunten

We zetten ons ook in voor het vergroten van onze betrokkenheid door op te treden als voorstander en aanjager van oplossingen die netto nul emissies produceren in onze bedrijfstak en in de gehele waardeketen. In de periode 2015-2020 hebben we 14 initiatieven gepromoot om energie-efficiëntie te bevorderen, de CO2-uitstoot te verminderen en de waardeketen positief te beïnvloeden. Eind 2020 concludeerden we al deze hoogtepunten zijn gerealiseerd.

In de afgelopen 5 jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatbewustzijn en -acties in onze sector en in ons bedrijf. Een samenvatting van onze 14 hoogtepunten voor klimaatactie:

 • Gedeeld voorzitterschap van deadviesgroep voor duurzaam vervoersamen met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.  In 2014 kondigde de VN het lidmaatschap aan van een adviesgroep op hoog niveau voor duurzaam vervoer om aanbevelingen te doen over duurzame transporten die uitvoerbaar zijn op mondiaal, nationaal, lokaal en regionaal niveau. 
 • ElectriCity: start van een buslijn in Göteborg met volledig elektrische bussen en elektrische hybride bussen.
 • Organiseren van de Construction Climate Challenge(CCC), een initiatief dat is gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de gehele waardeketen van de bouwsector en op financiering van milieuonderzoek.
 • Optimalisatie van klantlocatie door het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de efficiëntie van bouwlocaties kunnen verbeteren. Zie Electric Site.
 • We nemen het voortouw bij standaardisatie: deelname aan de werkzaamheden van de International Standardization Organization om een norm te ontwikkelen voor efficiënt brandstofgebruik in de sector voor bouwapparatuur.
 • Ontwikkeling van geavanceerde technologische en door veldtesten gedemonstreerde technologieën met een aanzienlijk beterebrandstofefficiëntie.
 • Supplier Environmental Awarenesssamenwerking met leveranciers ter verbetering van hun strategie op klimaatverandering.
 • Gebruik van herwinbare energie. Volvo Group nam deel aan twee WWF-initiatieven: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles voor de inkoop van herwinbare energie en rondetafelbijeenkomsten voor biobrandstoffen. In 2020 was 52% van de gewonnen energie  voor de Volvo Group wereldwijd afkomstig van hernieuwbare bronnen.
 • We kijken voortdurend naar routekaarten voor hernieuwbare energie in Azië. Voor een aanzienlijk deel van ons energieverbruik op de locaties in het Indiase Hoskote en Peenya bij Bengaluru zijn we overgeschakeld naar zonne-energie.
 • Nieuwe, geavanceerde technologie voor trucks laten zien inprototypen Nu elektrificeren we onze gehele reeks Europese trucks in alle segmenten.
 • De Volvo Group heeft de verkoop van brandstofbesparende apparaten verhoogd. Met het nieuwe I-Save kunnen klanten de brandstofefficiëntie met maximaal 10% verbeteren.
 • Een prototype van een motor ontwikkeld met hybride technologie voor offroad-toepassingen.
 • Verhogen van de toepassing van IPS voor maritieme, commerciële toepassingen. IPS-technologie ontwikkeld zodat die kan worden ingezet voor meer brandstofbesparende toepassingen.
 • Opstarten van een City Mobility-concept in ten minste vijf steden.

Meer informatie

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over onze ecologische voetafdruk en prestaties van onze producten.

 

Meer informatie

De ecologische voetafdruk door activiteiten

Lees meer over onze ecologische voetafdruk en prestaties van onze activiteiten.
 

Meer informatie

GRI-rapport

De rapportage over duurzaamheid is opgenomen in ons jaarverslag en ons duurzaamheidsrapport. In onze GRI-index maken we de specifieke thema's bekend op het gebied van financiën, milieu en sociale duurzaamheid die van belang zijn voor de Volvo Group.