Ecologische voetafdruk

We stellen in 2021 het initiatief Science Based Targets in voor alle relevante emissies, zowel van de productie als van de gebruiksfase van de klant. De ecologische voetafdruk van onze activiteiten is betrekkelijk klein vergeleken met die van de gebruiksfase van onze producten. Toch houden we continu rekening met de gevolgen voor het klimaat en de ecologische voetafdruk van onze industriële activiteiten. Terwijl we streven naar duurzamere productie, verminderen we continu ons afval en onze emissies, optimaliseren we het watergebruik en onze verwerking van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën.

Hernieuwbare energiebronnen

Een impactvolle maatregel is om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen. De Volvo Group heeft productiefaciliteiten in 18 landen en zo'n 100 locaties over de hele wereld. Momenteel zijn zes van onze vestigingen gecertificeerd als faciliteiten die gebruikmaken van hernieuwbare energie en die worden aangedreven door 100% hernieuwbare energie. 

Hoewel hernieuwbare energie nog niet op alle markten beschikbaar is, voorzien we een toename van het aanbod over de hele wereld. Indien beschikbaar tegen acceptabele voorwaarden, is hernieuwbare energie altijd onze eerste keuze. 

Op weg naar duurzame productie is onze volgende mijlpaal om voor 2025 65% hernieuwbare energie te bereiken voor onze eigen activiteiten over de hele wereld (kantoren, productielocaties, magazijnen en logistieke centra). Eind 2020 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 52%. 

Onze weg om de impact op het milieu te verminderen begon lang geleden. De Volvo Group werd de eerste autofabrikant ter wereld die in 2010 deelnam aan het Climate Savers-initiatief van het WWF. Twee van de doelstellingen gedurende 2015-2020 waren het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energie en het implementeren van energiebesparende activiteiten. 

De strategie is ons goed van pas gekomen en de meeste milieu-KPI's zijn in absolute termen verbeterd en ook in de loop der tijd. Eind 2020 was de CO2-uitstoot voor het absolute bereik 1 en 2 vanaf 2015 met ruim 35% verminderd.

Milieuprestaties

Absolute waarden met betrekking tot de nettoverkoop
2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014
Energieverbruik (GWh; MWh/SEK M)1
1,816; 5.6 2.118;
5,1
2,196; 5.8 2.068; 6,4
2.076; 7,1
2.077; 6,8
2,168; 7.9
Waarvan herwinbare energie  52% 48% 43% 40%      
Directe CO2-uitstoot, bereik 1 (1.000 ton, ton/SEK M)1
173; 0.5 211;
0,5
223; 0,6
207; 0,6
211; 0,7
220; 0,7
231; 0.8
Indirecte CO2-uitstoot, bereik 2 (1.000 ton, ton/SEK M)1
97; 0.3 113; 
0,3
198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Waterverbruik (1.000 m3; m3/SEK M)
5,218; 16.0 5,706;
13,6
4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
NOX-emissies (ton, kilo/SEK M)
204; 0.6 311;
0,7
360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Uitstoot van oplosmiddelen (ton, kilo/SEK M)
1,342; 4.1 1.488;
3,6
2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Uitstoot van zwaveldioxide (ton, kilo/SEK M)
5.6; 0.02 9,6;
0,02
13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32,1; 0,1
37.9; 0.1
Gevaarlijk afval (ton, kilo/SEK M)
51,806; 160 51.724;
122,0
38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Nettoverkoop van Industrial Operations, SEK miljard
326.5 418.4 378.3 323.8 291.5 303.6 276.0

 

Systeemgrenzen en emissiefactoren zijn vanaf 2012 herzien.

 

Meer informatie

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over de ecologische voetafdruk van onze producten en de prestaties van onze duurzame productie.
 

Fossielvrije transportoplossingen

Milieubeleid

Vooruitgang op milieugebied vormt een essentieel element in onze missie om welvaart te stimuleren door middel van oplossingen op het gebied van transport en infrastructuur.

Construction Climate Challenge

Het initiatief Construction Climate Challenge werd door Volvo Construction Equipment opgezet voor het stimuleren van duurzaamheid, met name in de waardeketen van de bouwsector.
 

Lees meer over de uitdaging