Ecologische voetafdruk

We stellen in 2021 het initiatief Science Based Targets in voor alle relevante emissies, zowel van de productie als van de gebruiksfase van de klant. De ecologische voetafdruk van onze activiteiten is betrekkelijk klein vergeleken met die van de gebruiksfase van onze producten. Toch houden we continu rekening met de gevolgen voor het klimaat en de ecologische voetafdruk van onze industriële activiteiten. Terwijl we streven naar duurzamere productie, verminderen we continu ons afval en onze emissies, optimaliseren we het watergebruik en onze verwerking van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën.

Hernieuwbare energiebronnen

Een impactvolle maatregel is om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen. De Volvo Group heeft productiefaciliteiten in 18 landen en zo'n 100 locaties over de hele wereld. Momenteel zijn zes van onze locaties gecertificeerd als installaties voor hernieuwbare energie die worden aangedreven door 100% hernieuwbare energie en verschillende locaties halen een deel van hun energie uit hernieuwbare bronnen.

Hoewel hernieuwbare energie nog niet op alle markten beschikbaar is, voorzien we een toename van het aanbod over de hele wereld. Indien beschikbaar tegen aanvaardbare voorwaarden, is hernieuwbare energie altijd onze eerste keuze. In 2021 was 40% van de totale energie afkomstig van de activiteiten van de Volvo Group (productie, technologiecentra, magazijnen en dealersites) afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Met 2019 als baseline omvatten onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen onder meer het verminderen van de uitstoot van scope 1 en 2 met 50% tegen 2030.

Dit doel is gericht op de 1,5oC ambitie in de Overeenkomst van Parijs en geldig in onze wereldwijde organisatie. Lees hier meer over onze klimaatdoelstellingen en prestatiedoelstellingen .

Milieuprestaties

Absolute waarden met betrekking tot de nettoverkoop202120202019
Energieverbruik, GWh2,4232,0432,355
Waarvan herwinbare energie40%37%35%
Directe emissies van broeikasgassen, CO₂e, scope 1 x 1.000 ton; ton245205245
Indirecte emissies van broeikasgassen, CO₂e scope 2, x 1.000 ton114121124
Scope 1 en 2 totale CO₂e x1.000 ton359326369
Indirecte emissies broeikasgassen, CO₂e-scope 3,11 (gebruik van verkochte producten), x1,000,000 ton286241323
Waterverbruik, x1.000 m34,6284,8655,389
Stikstofoxide-emissie, NOx, ton223192291
Oplosmiddelemissies, ton1,3041,2241,406
Uitstoot van zwaveldioxide SOx, ton53.78.5
Gevaarlijk afval, ton53,31451,71250,909
Nettoverkoop van Industrial Operations, SEK miljard361.1326.5418.4
Netto-omzet Groep, incl. financiële diensten372.2338.4431.9
Geleverde eenheden   
Trucks202,458166,841232,769
Bus4,5226,2159,731
Bouwapparatuur99,87193,76086,885

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over de ecologische voetafdruk van onze producten en de prestaties van onze duurzame productie.
 

Fossielvrije transportoplossingen

Milieubeleid

Vooruitgang op milieugebied vormt een essentieel element in onze missie om welvaart te stimuleren door middel van oplossingen op het gebied van transport en infrastructuur.

Download het beleid Format PDF Size 2 MB

Construction Climate Challenge

Het initiatief Construction Climate Challenge werd door Volvo Construction Equipment opgezet voor het stimuleren van duurzaamheid, met name in de waardeketen van de bouwsector.
 

Lees meer over de uitdaging