CO2-uitstoot verminderen


We verplichten ons aan de ambities en doelstellingen voor klimaatverandering van het akkoord van Parijs. Vanuit het perspectief van de levenscyclus vindt de overgrote meerderheid van emissies plaats tijdens de gebruiksfase van onze producten, en daarom ligt onze topprioriteit in het ontwikkelen van oplossingen die de CO2-uitstoot van transporten en machines verminderen. 

Energiezuinige producten en oplossingen leveren aanzienlijke besparingen op voor onze klanten, en zijn tegelijkertijd milieuvriendelijker met minder impact op het klimaat. Nu al leveren we toonaangevende, fossielvrije alternatieven zoals emissievrije voertuigen in onze kernsegmenten. Hoewel het aantal verkochte elektrische voertuigen momenteel gering is in vergelijking met traditionele aandrijflijnen met verbrandingsmotoren, is deze transitie naar CO2-arme transporten en infrastructuur aan de gang en zal deze snel toenemen. Het is de ambitie van de Volvo Group om vanaf 2040 100% fossielvrije voertuigen te verkopen en om CO2-neutraal te zijn in 2050.  Schone transportoplossingen

Elektrische, emissievrije voertuigen en machines
 

Volledig elektrische producten stoten in de gebruiksfase nagenoeg geen broeikasgassen uit, maar dit is afhankelijk van de toegang tot elektriciteit uit schone bronnen en van een snelle uitbreiding van de huidige laadinfrastructuur. De elektrische aandrijvingen maken gebruik van energie die afkomstig is van batterijen of door waterstof in het voertuig om te zetten in elektriciteit. We hebben ons de ambitie gesteld om in 2030 ten minste 35% volledig elektrische voertuigen te verkopen.

Klanten in staat stellen om fossielvrij te rijden

We willen onze klanten in staat stellen om te rijden met onze emissievrije voertuigen en producten op 100% fossielvrije energie. Wij zijn van mening dat dit haalbaar is door een vergaande samenwerking met belanghebbenden. We intensiveren onze samenwerking in de hele sector, met partners in de toeleveringsketen, klanten, steden, overheden en de academische wereld om zo het tempo te verhogen waarmee fossielvrije, concurrerende en schone transportoplossingen op grote schaal kunnen worden ingezet.

Hieronder ziet u enkele recente samenwerkingsverbanden waarvan we deel uitmaken:

  • H2Accelerate is een industrieel samenwerkingsverband gericht op het scheppen van de voorwaarden voor het massaal op de markt brengen van waterstoftrucks in Europa.
  • Energy Transition Commission is een mondiaal samenwerkingsverband voor het hele energielandschap dat zich inzet om halverwege deze eeuw netto op nul emissies uit te komen.

Alternatieve brandstoffen

De verbrandingsmotor die wordt aangedreven door alternatieve brandstoffen, zoals duurzame biobrandstoffen en waterstof, blijft een belangrijke rol spelen voor onze klanten om de CO2-uitstoot te verminderen. We blijven de efficiëntie van bestaande technologieën verbeteren, en we hebben hoge verwachtingen van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen afkomstig van plantaardige of biologische oorsprong in regio's waar een duurzame toevoer kan worden geboden. Het duurzaamheidsaspect is belangrijk om de schadelijke gevolgen op de biodiversiteit, voedselveiligheid en dergelijke te vermijden.

Producten op waterstof

Voor zware trucks en internationaal transport vormt waterstof een interessant alternatief om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is ons doel om zware voertuigen met brandstofcellen in serieproductie te leveren voor veeleisende langeafstandstoepassingen vanaf 2025.

Meer informatie

Milieubeleid

Vooruitgang op milieugebied vormt een essentieel element in onze missie om welvaart te stimuleren door middel van oplossingen op het gebied van transport en infrastructuur.

Download het beleid Format PDF Size 2 MB

Calculator voor het berekenen van de ecologische voetafdruk

Op basis van onze kennis van het beheer van de levenscyclus, voertuigen, aandrijflijnen, brandstoffen en het elektriciteitsnet kunnen we de ecologische voetafdruk vergelijken en berekenen, die verschilt van oplossing tot oplossing. 


Calculator om de ecologische voetafdruk te berekenen 

Volvo Lights

Het Volvo LIGHTS-project wil aantonen dat elektrische voertuigen met accu's transport en magazijnen efficiënter kunnen maken, de uitstoot kunnen verminderen en de volksgezondheid kunnen verbeteren, met name in achtergestelde gemeenschappen.


Lees meer over het project

Gerelateerd nieuws