Het bedrijf en de maatschappij verder brengen

Sociale betrokkenheid

De aanpak voor sociale betrokkenheid van Volvo Group bestaat uit activiteiten met gedeelde waarden, hulpverlening bij rampen, donaties en ondersteuning van de maatschappij. Dit omvat het stimuleren van CSR-initiatieven, het opstellen van strategische partnerschappen en het aanmoedigen van werknemers tot deelname aan vrijwilligersactiviteiten.

Voor de Volvo Group heeft het creëren van gemeenschappelijke waarden gevolgen voor zowel onze bedrijven als de maatschappij. We vergroten ons concurrentievermogen en verbeteren tegelijk de economische, sociale en milieu-omstandigheden van de maatschappij waarin we actief zijn. Het grootste potentieel voor wederzijdse voordelen is te behalen op vlakken waar onze bedrijven een sterke interactie hebben met de maatschappij. Daarom zijn dit onze geselecteerde aandachtsgebieden:

  • Scholing en ontwikkeling van kennis
  • Veiligheid in het verkeer en op de werklocatie
  • Verduurzaming en milieu

Binnen deze gebieden selecteren we zorgvuldig activiteiten met betrekking tot onze visie, bedrijfsdoelen en kerntaken die ook verband houden met de behoeften van de lokale maatschappij. 

Veiligheid in het verkeer en op de werkplek verbeteren

Volvo Group heeft programma's opgezet voor de veiligheid in het verkeer en op werklocaties, voor chauffeurs en transporteurs over de hele wereld.

Onze verkeersveiligheidscampagne Stop, Look, Wave richt zich op beroepschauffeurs, schoolkinderen en lokale gemeenschappen. Het programma streeft ernaar het veiligheidsbesef voor kinderen in hun directe omgeving te verhogen, met behulp van specifieke trainingsets.

Net als Stop Look Wave richt het Volvo Truck-programma See and Be Seen zich op het vergroten van het besef hoe onbeschermde weggebruikers en trucks zich in het verkeer gedragen. Het initiatief richt zich met name op fietsers en schoolkinderen vanaf 12 jaar.

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van veiligheid in het verkeer en op de werkplek in ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport (PDF, 10,7 MB).

Een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van het milieu

Volvo Group heeft een langlopend partnerschap met WWF en het Climate Savers-programma en we hebben ons verplicht actie te ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering. De Volvo Group treedt ook als gastheer op voor de Construction Climate Challenge, waarbij we belanghebbenden en besluitvormers vanuit alle gebieden en lagen van de bouwsector uitnodigen om samen te werken aan onderzoek en ontwikkelingen rondom duurzaamheidskwesties.

De Volvo Group werkt continu aan het verbeteren van de efficiency op milieugebied in onze eigen activiteiten. We streven er ook naar om voorop te lopen met milieuvriendelijke producten voor een meer duurzame voertuigsector.

Lees meer over de activiteiten van de Volvo Group op het gebied van milieu in ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport (PDF, 10,7 MB) of klik op de onderstaande link.

Zorg voor het milieu

Scholing en ontwikkeling van vaardigheden

De Volvo Group heeft diverse trainingsprogramma's opgezet in opkomende en gevestigde markten over de hele wereld. Deze beroepsopleidingen zorgen dat technici, monteurs, chauffeurs, operators en fabriekswerkers de juiste vaardigheden verkrijgen voor taken in de transport- en bouwsector.

In veel landen hebben de transport- en bouwsectoren te kampen met een tekort aan personeel met de juiste vaardigheden. Onze beroepsopleidingen bieden kansen op werk binnen de lokale gemeenschap, terwijl de langetermijnontwikkeling van onze bedrijven gewaarborgd wordt.

De laatste jaren is de Volvo Group strategisch betrokken bij het ondersteunen van vakscholen in Afrika in samenwerking met strategische partners. Tot dusver hebben we scholen opgezet in Marokko, Zambia en Ethiopië.

Lees meer over onze Scholen in Afrika

Verhalen van over de hele wereld

Downloaden

Het jaarrapport van de Volvo Group over 2021

Lees meer over hoe we het bedrijf en de maatschappij verder brengen in ons jaarrapport.