Milieu en natuurlijke hulpbronnen

 

We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen met continue verbeteringen en baanbrekende innovaties. Onze prioriteiten zijn gebaseerd op beheer van de levenscyclus. Als we kijken naar de ecologische levenscyclus, vindt ruim 95% van de impact plaats wanneer onze klanten onze producten gebruiken. Dit biedt aanzienlijke zakelijke kansen voor onze innovatieve oplossingen die ons een voorsprong geven. 

Hoe dringen we uw schadelijke uitstoot terug?

Elektromobiliteit

Ontdek hier alles over elektromobiliteit en elektrische trucks.

Waterstof

Ontdek hier alles over voertuigen op waterstof.

LNG

Ontdek hier alles over (Bio-)LNG.

Maar we moeten ook kijken naar de efficiency op milieugebied van onze activiteiten. Zo streven we ernaar de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen door doelmatig gebruik van energie en water, veilige toepassing van chemicaliën, reductie van de uitstoot in de lucht, meer recycling en minder afval.

Milieuprestaties

Absolute waarden met betrekking tot de nettoverkoop
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Energieverbruik (GWh); MWh/SEK M)1
2.118;
5,1
2,196; 5.8 2,068; 6.4 2,076; 7.1 2,077; 6.8 2,168; 7.9
Directe CO2-uitstoot, bereik 1 (1.000 ton, ton/SEK M)1
211;
0,5
223; 0.6 207; 0.6 211; 0.7 220; 0.7 231; 0.8
Indirecte CO2-uitstoot, bereik 2 (1.000 ton, ton/SEK M)1
113. 
0,3
198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Waterverbruik (1.000 m3; m3/SEK M)
5.706;
13,6
4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
NOX-emissies (ton, kilo/SEK M)
311;
0,7
360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Uitstoot van oplosmiddelen (ton, kilo/SEK M)
1.488;
3,6
2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Uitstoot van zwaveldioxide (ton, kilo/SEK M)
9,6;
0,02
13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32.1; 0.1 37.9; 0.1
Gevaarlijk afval (ton, kilo/SEK M)
51.724;
122,0
38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Nettoverkoop, in miljard SEK
418.4 378.3 323,8

291.5 303.6 276.0

1. Systeemgrenzen en emissiefactoren zijn vanaf 2012 herzien.

Milieubeleid

Volvo Group probeert met behulp van metingen en het stellen van doelen continue verbeteringen bereiken. Ook overwegen we alternatieven voor de bovengenoemde aspecten die gevolgen hebben voor het milieu. Door voorzorgsmaatregelen kunnen we ook gezondheidsproblemen voorkomen. Lees meer over onze inspanningen in

Volvo Milieuprijs

Zorg voor het milieu vormt al geruime tijd een van onze kernwaarden. In 1988 hebben we de Volvo Milieuprijs in het leven geroepen, om wetenschappelijke vorderingen op het gebied van milieu te benadrukken.

Volvo Milieuprijs

Rapportage over duurzaamheid

Conform de GRI-normen. De Volvo Group rapporteert sinds 1991 milieugegevens. De laatste update is beschikbaar in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van de Volvo Group 2019 (PDF, 12,9 MB) en in het GRI-rapport

Klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid heeft betrekking op financiële, ecologische en sociale aspecten, maar het klimaat is van invloed op alle drie. Lees meer over onze klimaatdoelstellingen en resultaten.

Calculator voor het berekenen van de ecologische voetafdruk

Deze calculator kijkt naar de ecologische voetafdruk van de gehele levensduur van onze trucks.

Informatiebladen over veiligheid

Info over chemische producten en gevaarlijke onderdelen