Milieu en natuurlijke hulpbronnen

De hulpbronnen van de planeet zijn beperkt voorradig. Het is onze ambitie om het goede voorbeeld te geven en ernaar te streven dat ons eigen transportsysteem van wereldklasse is met duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien zijn we van mening dat het mogelijk is de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten te verdubbelen door middel van een optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn omvangrijke initiatieven om bestaande productie- en consumptiepatronen anders in te richten. Afval en vervuiling moeten worden weggenomen, en producten en materialen moeten in de gebruiksfase worden gehouden. Onze grotere focus op circulariteit resulteert in een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen en efficiënter gebruik van materialen, met aanzienlijke kostenbesparingen voor zowel de Volvo Group als onze klanten.

Sommige materialen die worden gebruikt in onze producten zijn schaars, en sommige materialen en stoffen zijn in potentie gevaarlijk. We streven ernaar onze afhankelijkheid van dergelijke materialen en stoffen te verminderen, en daardoor efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen, om daarmee zowel mens als milieu te beschermen.

Initiatieven voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen

Hoe dringen we uw schadelijke uitstoot terug?

Een duurzaam transportsysteem

Onze ambitie is het goede voorbeeld te geven. We willen dat ons eigen transportsysteem van wereldklasse is als het gaat om duurzaamheid en efficiënt gebruik van grondstoffen, en we willen de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten verbeteren.

Door het commercialiseren van technologieën met baanbrekend nieuwe bedrijfsmodellen kunnen we dit doel bereiken.

Verkeersveiligheid vormt de basis voor een efficiënt en duurzaam transportsysteem. Onveilig verkeer gaat ten koste van transporten en efficiënt gebruik van grondstoffen, en vormt een gevaar voor het welzijn van mensen.

Lees meer over duurzame transportsystemen

Circulariteit

De natuurlijke hulpbronnen van de wereld zijn beperkt, maar naar verwachting zullen economische activiteiten tegen 2050 sterk toenemen. Dit betekent een enorme stimulans om bestaande productie- en consumptiepatronen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen anders in te richten.

Bij veel van onze activiteiten in de Volvo Group kijken we naar circulariteit. Ons proces van reviseren is een belangrijke handelswijze in het beheer van grondstoffen.

Momenteel beschikken we over zeven locaties die nul afval naar de stort brengen en we streven er continu naar reststoffen te verminderen en het aandeel van materiaal dat wordt gebruikt voor recycling en hergebruik te vergroten.

Lees meer over circulariteit

Schadelijke materialen en stoffen

We streven ernaar onze afhankelijkheid van schaarse materialen en schadelijke stoffen te verminderen om zowel mens als milieu te beschermen.

We hebben een visie om potentieel gevaarlijke materialen en stoffen waar mogelijk uit te faseren, en een veilige verwerking door de hele waardeketen te waarborgen.

Lees meer over schadelijke stoffen

Meer informatie

De toekomst van transporten

Klimaatverandering, steden met veel verkeersopstoppingen en gevaarlijke wegen en werkomstandigheden vragen om toekomstige transporttechnologieën en systeemoplossingen die veiliger, schoner en efficiënter zijn.

De toekomst van transporten

R&D en innovatie

R&D en innovaties in transporten gaan de steden van morgen een ander aanzien geven.

R&D en innovatie

Bedrijfsnormen en vereisten aan leveranciers

Er zijn duizenden van onze leveranciers nodig om de wereld in beweging te houden. Bedrijfsnormen en duurzaamheidseisen waaraan onze leveranciers moeten voldoen.

Leveranciers van de Volvo Group

Nieuws over duurzaamheid

Elektromobiliteit

Ontdek hier alles over elektromobiliteit en elektrische trucks.

Waterstof

Ontdek hier alles over voertuigen op waterstof.

LNG

Ontdek hier alles over (Bio-)LNG.