Duurzame transporten

Bevolkingsgroei, verstedelijking, digitalisering en een steeds groter wordende middenklasse zijn trends die leiden tot een toenemende behoefte aan duurzame transporten. Verbeterde efficiëntie van transporten door middel van nieuwe technologieën zal nodig zijn, en onze sector ondergaat misschien wel de grootste transformatie ooit.
 

We stimuleren snelle technologische ontwikkelingen op gebieden als verbonden, geëlektrificeerde en autonome voertuigen, waardoor we werken naar duurzamer transportsystemen. Deze ontwikkeling gaat ook gepaard met nieuwe bedrijfsmodellen, die ons geheel nieuwe mogelijkheden bieden om waarde te genereren voor onze klanten en voor de samenleving door middel van duurzame transportoplossingen die efficiënter en veiliger zijn.
 

Dit betekent dat we gebruikmaken van een breed scala aan efficiëntiemogelijkheden die resulteren in aanzienlijk lagere logistieke kosten, meer mensvriendelijke samenlevingen en verbeterde duurzame transportsystemen.

Duurzaam transportsysteem van wereldklasse

Het commercialiseren van technologieën met baanbrekende nieuwe bedrijfsmodellen helpt ons dit doel te bereiken. Autonome, elektrische en verbonden oplossingen bieden meerdere mogelijkheden om kosten, levens en grondstoffen te sparen door middel van duurzame transporten. 

Zo zullen stillere, elektrische vuilniswagens die 's nachts werken bij een lage snelheid, de luchtkwaliteit verbeteren doordat ze geen NOx en deeltjes uitstoten. Ook verbeteren ze het energieverbruik, zorgen ze voor minder verkeersopstoppingen en aanzienlijk lagere geluidsniveaus.

Om te beginnen hebben we de hoogste restricties voor motorklassen ingesteld voor ingekochte transporten in elke markt, en streven we ernaar de CO2-emissies van goederentransporten per geproduceerde eenheid met 30% te verminderen voor 2025, met 2018 als basisjaar.

Nieuwe bedrijfsmodellen

De vullingsgraad van trucks bedraagt tegenwoordig gemiddeld slechts 40-50% van het totale laadvermogen. Het delen van efficiënte bedrijfsmodellen, kunstmatige intelligentie en machine learning optimaliseert de goederenstroom, leidt tot een vermindering in de transportbehoeften en spaart waardevolle grondstoffen. Dit betekent dat de waarde van deze transporten kan worden verdubbeld zonder meer trucks op weg te sturen.

De transformatie in ons interne logistieke systeem is gericht op het optimaliseren van transporten door middel van ladingconsolidatie en het delen en verbeteren van de efficiëntie van het wagenpark, door gebruik te maken van restricties voor emissieklassen, langzame transporten en alternatieve brandstofproducten. Door het ontwikkelen van onze eigen logistieke systemen, serviceoplossingen en het toepassen van nieuwe bedrijfsmodellen, denken we dat het mogelijk is de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten tegen 2030 te verdubbelen. Hierbij streven we ernaar om voor 2025 honderd transport- en infrastructuuroplossingen voor onze klanten te implementeren.

 

Winst in efficiency

De inzet op veiligheid omvat alle weggebruikers, zowel binnen als buiten onze voertuigen. Verkeersveiligheid vormt de basis voor een efficiënte, duurzame transportsystemen. Slechte verkeersveiligheid leidt tot ongevallen en menselijk leed en vormt een grote hindernis voor transportefficiency, en uiteindelijk voor groei en welvaart. Dit heeft gevolgen voor zowel het menselijk welzijn als de productiviteit en winst van onze klanten.

We werken er hard aan met oplossingen te komen samen met de vele belanghebbenden die een bijdrage moeten leveren. Regelgeving moet worden geharmoniseerd, de infrastructuur moet worden aangepast en alle vervoersmodules moeten effectief op elkaar worden afgestemd. 

Meer informatie

De toekomst van transporten

De wereld verandert. In vele opzichten wordt de wereld een betere plek. Als mondiaal bedrijf van transportoplossingen moet we inzicht hebben in de wereld om ons heen om voorop te blijven lopen en concurrerend te blijven.

Onze kijk op de toekomstige oplossingen op het gebied van transporten en infrastructuur

Innovatie

We kunnen samenwerken aan elektrificatie, alternatieve brandstoffen en optimaal gebruik van producten. 

Lees meer over onze oplossingen

Samen worden we veiliger

De weg van de Volvo Group naar meer verkeersveiligheid eindigt nooit. Onze veiligheidsvisie is uitdagend, maar we zijn niet de enigen op deze reis. Wij geloven dat vooruitgang wordt geboekt door te delen en samen te werken.

Lees meer over onze samenwerkingen en partnerschappen