Schadelijke stoffen

Sommige materialen die worden gebruikt in onze producten zijn schaars, en sommige materialen en stoffen zijn potentieel gevaarlijk, dat wil zeggen schadelijke stoffen. In samenwerking met onze belanghebbenden, en in overeenstemming met REACH, evalueert de Volvo Group proactief alternatieven in de ontwerp- en leveringsprocessen om schaarse materialen en schadelijke stoffen te verminderen en te vermijden.

De Volvo Group koopt grondstoffen en componenten van talloze externe leveranciers die zich houden aan REACH. Leveranciers en zakenpartners zitten overal in de wereld, dus duurzame waardeketenoplossingen en nauwe samenwerking met leveranciers zijn belangrijk om de verwerking van waardevolle mineralen goed te laten verlopen. Dit zijn belangrijke stappen om tot een duurzame waardeketen te komen.

 

Initiatieven voor schadelijke stoffen

Systematische verwerking

De basis voor veilige verwerking in een duurzame waardeketen is identificatie. Hoewel we proactief bezig zijn met het identificeren van de materialen en stoffen die moeten worden vermeden, neemt het aantal traceerbare materialen en stoffen elk jaar toe. Intern beleid en interne procedures zijn belangrijke instrumenten om schadelijke materialen en stoffen te beheren en op te sporen. Dit vereist dat moet worden gedacht aan de levenscyclus van de vroege ontwerpfase, fabricage, productgebruiksfase, recycling, einde van levensduur tot het uitfaseren.

We richten onze inspanningen op het verminderen van de afhankelijkheid van schadelijke materialen en stoffen in de hele waardeketen van het product.

Beperkte toevoer van materialen

Bepaalde materialen zijn over de hele wereld beperkt voorradig, wat tot verschillende problemen kan leiden, zoals hoge prijzen en extra risico's op corrupt gedrag. De winning van waardevolle mineralen in door conflicten getroffen gebieden en andere risicovolle gebieden brengt hoge risico's met zich mee voor het schenden van mensenrechten.

We implementeren een specifiek leveranciersprogramma voor duurzame mineralen, dat momenteel is gericht op tin, wolfraam, tantalium, goud en kobalt, ter ondersteuning van onze inzet om materialen op een verantwoordelijke manier in te kopen. Het programma is gebaseerd op het vijfstappenraamwerk van de OESO-richtlijnen voor due diligence voor verantwoordelijke toeleveringsketens van mineralen uit door conflicten getroffen gebieden en andere risicovolle gebieden, evenals op de instrumenten van het RMI-initiatief voor verantwoorde mineralen waarvan de Volvo Group lid is.

Meer informatie

De normen van de Volvo Group en vereisten aan leveranciers

Er zijn duizenden van onze leveranciers nodig om de wereld in beweging te brengen. Onze leveranciers moeten voldoen aan de normen van de Volvo Group en aan duurzaamheidseisen.

Leveranciers van de Volvo Group

Rapportage van de samenstelling van materialen en stoffen in IMDS

Om zowel de wettelijke voorschriften als de normen van Volvo met betrekking tot schadelijke stoffen bij te houden en na te leven, worden materiaalverklaringen gevraagd voor nieuwe en aangepaste onderdelen.

Indienen van materiaalinformatieblad

De rode lijst voorkomt het gebruik van gevaarlijke stoffen

Er zijn meer dan 3000 chemische stoffen die zijn verboden of waarvan het gebruik is beperkt in de producten van de Volvo Group. Ze verschijnen allemaal in de rode lijst.

Lees meer over de rode lijst