Materialiteitsanalyse

In onze materialiteitsanalyse worden de relevante financiële, sociale aspecten en milieuaspecten beschreven die we adresseren via Enterprise Risk Management (ERM). We rapporteren hierover in ons jaarverslag, het duurzaamheidsrapport en onze GRI-index. We kijken naar de impact op ons bedrijf en het belang ervan voor de verschillende groepen. Belangrijke groepen zijn klanten, werknemers en investeerders, maar ook de samenleving, leveranciers en andere zakenpartners.

Ons materialiteitsproces

We hebben de meest relevante aspecten voor belanghebbenden vastgesteld op basis van feedback uit interne workshops en dialogen met belanghebbenden, waarbij ook rekening is gehouden met mondiale uitdagingen. Uitgaande van de impact op ons bedrijf en het belang voor onze aandeelhouders, hebben we aan 17 onderwerpen de prioriteit gegeven. Deze onderwerpen zijn gevalideerd door het management van de Volvo Group en worden jaarlijks gerapporteerd in ons jaarverslag, het duurzaamheidsrapport en de GRI-index.

Belangrijkste kwesties 

GRI-index

Voor meer informatie over het materialiteitsproces, de betrokkenheid van de belanghebbenden, de definities van alle onderwerpen en waar de impact zich manifesteert in de waardeketen, raadpleegt u de GRI-index.

Volvo Group GRI-rapport 2019 Volvo Group GRI-Report 2019 Format PDF Size 3 MB

Risicobeheer

Elk van de bedrijfsgebieden van de Volvo Group is verantwoordelijk voor het eigen risicobeheer. Daarnaast werkt de Volvo Group met Enterprise Risk Management (ERM), een systematisch en gestructureerd proces voor het rapporteren en analyseren van risicobeoordelingen en -beperkingen, en voor de follow-up van de risico's die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van de Volvo Group. Het doel van het ERM-proces is het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het verminderen van de kosten voor risicobeheer. Daarmee wordt de bedrijfswaarde van de Volvo Group beschermd en worden de activa verbeterd en veiliggesteld.

Lees meer over risico's en onzekerheden