Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Doelen voor duurzame ontwikkeling

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties schetsen de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. 
We verbinden ons aan alle 17 doelen, omdat ze allemaal in verband staan met ons bedrijf.

Diverse onderwerpen, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn universeel voor alle ondernemingen.
Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de doelen waarop onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact kunnen hebben.

Binnen het kader van de UN Global Compact werken we al een aantal jaren samen met een reeks organisaties om de veranderingen aan te jagen. Samenwerking is essentieel om kennis te vergaren, capaciteit op te bouwen en een breder begrip te kweken voor het implementeren van duurzame bedrijfsactiviteiten.

De SDG's, geïntroduceerd in 2015, geven een duidelijke richting aan.

Hieronder staan enkele voorbeelden van de belangrijkste door ons ontwikkelde activiteiten waarmee we van invloed proberen te zijn.

VN SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Ons werk op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn is van directe invloed op Doelstelling 3, met name Doelstelling 3.6: halvering van het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen wereldwijd.

De inzet op veiligheid geldt voor alle weggebruikers, zowel binnen als buiten onze voertuigen. Het ART (Accident Research Team) streeft naar het verbeteren van de actieve en passieve veiligheid van de trucks van de Volvo Group. Onderzoek naar passieve veiligheid is bedoeld om de gevolgen van elk ongeval te verminderen, en actieve veiligheid betekent het voorkomen van ongevallen. Meer lezen:
 

UN SDG 8 – Fatsoenlijk werk en economische groei

VN SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

VN SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

VN SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Het doel van duurzame steden en gemeenschappen is een belangrijke stimulans van bedrijven in de sector en met name Doelstelling 11.2: toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame transportsystemen in 2030, met name door uitbreiding van het openbaar vervoer. Aan deze inzet draagt de Volvo Group bij met het ontwikkelen en uitbreiden van oplossingen voor veilige en duurzame transporten. Meer lezen:
 

 

VN SDG 12 - Verantwoordelijk verbruik en productie

Beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn opgenomen in VN-doelstellingen 7 en 12, waarbij brandstofefficiëntie een belangrijke factor is van Doelstelling 7.3: verdubbeling van de energie-efficiëntie. Doelstelling 12.2 benadrukt het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Volvo Group streeft naar efficiënt gebruik van hulpbronnen door efficiënt brandstof- en materiaalverbruik, en door revisie van bestaande onderdelen. Meer lezen:
 

VN SDG 13 – Klimaatactie

Het klimaat is van invloed op een groot aantal SDG's, van efficiëntie op het gebied van energie en hulpbronnen tot duurzame transportsystemen, en het verminderen van de verzuring van de oceanen door minder uitstoot van broeikasgassen. Doelstelling 13.3 vat het concreet samen: meer bewustwording, en meer mogelijkheden en aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering terug te dringen.

Wij zetten ons in voor brandstof- en energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en elektrificatie. Deze elementen zijn momenteel ook cruciaal voor onze sector. Meer lezen:
 

Ons werk ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling is al decennia bezig. We brengen sinds de jaren negentig rapporten uit over onze duurzaamheid en vanaf 2001 maken we deel uit van UN Global Compact. We baseren ons werk op internationale verdragen en normen, zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de International Bill of Human Rights en de International Labour Organization's (IAO) over fundamentele beginselen en rechten op het werk. In 2010 was de Volvo Group het eerste bedrijf in de automobielsector dat deelnam aan het WWF Climate Savers-programma. In 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde Naties één gemeenschappelijke agenda voor 2030 aan. Dit worden de Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd.

Sinds de jaren negentig wordt de vorm van ons bedrijf bepaald door de wens en de eis om duurzaam zaken te doen. We hebben duurzaamheid in onze bedrijf verankerd en passen het toe in onze bijdrage aan de UN Global Goals.

Lees meer op de officiële website