Verantwoordelijk gedrag

Veiligheid staat voorop in alles wat we doen. We hebben een visie van nul ongevallen met producten van de Volvo Group en op onze werkplekken. Wij zijn van mening dat arbeidsongevallen, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen, zodat zowel fysieke als psychologische risico's worden teruggedrongen. 

We zijn er trots op een aantrekkelijke werkgever te zijn zodat we het gewenste talent kunnen aantrekken en behouden. Als een bedrijf waarin de mens centraal staat, streven we ernaar een positieve impact te hebben op de mensen om ons heen en verplichten we ons de mensenrechten te respecteren.

Hoe we in ons dagelijkse werk handelen, bepaalt de perceptie van de Volvo Group door de wereld. We werken continu aan het opzetten van ecologische en sociaal duurzame waardeketens, en we zijn betrokken bij de samenleving

Initiatieven voor verantwoordelijk gedrag 

Streven naar veiligheid

Onze ambitie is een bedrijf van wereldklasse te zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid. We streven naar een werkomgeving waarvan alle collega's elke dag veilig thuiskomen. De lichamelijke en geestelijke gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers op alle niveaus van de organisatie is een topprioriteit.

Elk jaar komen bij verkeersongevallen over de hele wereld meer dan 1,35 miljoen mensen om en raken 50 miljoen mensen gewond, wat veel tragedies en menselijk leed veroorzaakt. We zetten ons proactief in om intelligente oplossingen te ontwikkelen die niet alleen de gevolgen van ongevallen verminderen, maar we streven er ook naar ze helemaal te voorkomen. Onze prioriteiten zijn nul dodelijke slachtoffers, nul gewonden en uiteindelijk nul ongevallen.

Lees meer over onze inzet op veiligheid

Al onze mogelijkheden gebruiken

Onze branche wordt geconfronteerd met ingrijpend technologische veranderingen en nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom blijven we onze collega's opleiden en richten we ons op omscholingsactiviteiten om aan deze nieuwe eisen te voldoen. We streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn, zodat we het gewenste talent kunnen aantrekken en behouden. 

Door diversiteit te benutten worden bedrijfsuccessen gestimuleerd, omdat we allemaal in staat zijn bij te dragen met onze volledige mogelijkheden. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de automobielindustrie en in de Volvo Group hebben we ons nu ten doel gesteld om 35% vrouwelijke leidinggevenden te hebben in 2030.

Wij verwachten wederzijds respect, vrij van alle vormen van discriminatie en intimidatie onder collega's en tussen vertegenwoordigers van het bedrijf en zakenpartners. 

Lees meer over hoe we ernaar streven het gehele potentieel van onze collega's te benutten

Verantwoordelijk gedrag in de hele waardeketen

Hoe we handelen in ons dagelijks werk, vormt de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen tussen collega's, klanten en de samenleving. We hanteren zero tolerance voor corruptie en omkoping

Onze verplichting de mensenrechten te respecteren heeft niet alleen betrekking op onze eigen activiteiten en medewerkers, maar ook op onze relaties met gemeenschappen in de buurt van onze activiteiten, leveranciers en mensen die mogelijk te maken krijgen met het gebruik van onze producten en oplossingen.

We werken nauw samen met onze partners in de toeleveringsketen, distributeurs en klanten. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk onze duurzaamheidsrisico's te bepalen en in te perken met focus op due diligence, bewustwording en samenwerking. Het uiteindelijke doel is dat onze collega's en zakenpartners verantwoordelijke bedrijfsprocessen in de waardeketen verankeren.

Lees meer over verantwoordelijk gedrag

Betrokkenheid in de samenleving

Onze betrokkenheid in de samenleving richt zich op activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin we aanwezig zijn. Wij ondersteunen betrokkenheid van medewerkers in maatschappelijke activiteiten vooral gericht op verkeersveiligheid, zorg voor het milieu en educatie. In tijden van nood, zoals bij natuurrampen, pandemieën en andere noodsituaties, kunnen we financieel en in natura bijdragen, en door medewerkers geïnitieerde vrijwilligersinitiatieven ondersteunen. 

De wereld heeft te maken met een toenemend gebrek aan kennis en slechte afstemming van vaardigheden, waardoor kwetsbare mensen vaak minder goed zelfvoorzienend kunnen zijn. Dit biedt een mogelijkheid voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij we onze expertise kunnen gebruiken om zakelijk belemmeringen voor onze klanten op te lossen en tegelijkertijd de samenleving een dienst te bewijzen. Dit doen we door in te zetten op beroepsopleidingen, op basis van de hoogste internationale normen in samenwerking met wereldwijde ontwikkelingsorganisaties, waaronder VN-instanties. 

Lees meer over onze betrokkenheid in de samenleving

Meer informatie

Nieuws over duurzaamheid