Inzet op veiligheid

Bij veiligheid gaat het erom mensen centraal te stellen bij alles wat we doen, in onze activiteiten en met onze producten. 

De gezondheid van onze medewerkers is belangrijk voor ons, en daarom hebben gezondheid en veiligheid op de werkplek de hoogste prioriteit bij Volvo Group. Voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk: dat is een gegeven in al onze activiteiten. 

De Volvo Group zet zich in voor veiligheid, en heeft een Zero Accidents-visie met betrekking tot het gebruik van onze producten en in onze activiteiten. We zetten ons proactief in om intelligente oplossingen te ontwikkelen die niet alleen de gevolgen van ongevallen verminderen, maar we streven er ook naar ze helemaal te voorkomen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

We hebben een visie van nul ongevallen voor medewerkers op het werk. Ter verbetering van de veiligheid op de werkplek, gaan we door met het opbouwen van een bedrijfscultuur waarbij zorg, betrokkenheid bij medewerkers, training in leidinggeven en overleg over de veiligheid onze kennis van lichamelijke en geestelijke gezondheid vergroten. We hebben controles geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid op het werk van iedereen binnen onze activiteiten niet in gevaar brengen.

Percentage verloren tijd door ongevallen

Ons doel is het percentage verloren tijd door ongevallen voor onze activiteiten over de hele wereld tegen 2030 in totaal met ten minste 50% te verminderen, vergeleken met 2019. In 2021 bedroeg het percentage ongevallen 1,03. 

Lees meer in ons Jaarlijks duurzaamheidsrapport(PDF, 10,755 KB)

Verkeersveiligheid

Onze veiligheidsvisie is Zero Accidents met producten van de Volvo Group. Een betere educatie op het gebied van verkeersveiligheid en een betere planning van wegen maken onderdeel uit van de oplossing, samen met actieve veiligheidsvoorzieningen en technologie (bijv. voertuigstabiliteit, noodremfunctie en zichtverbeterende functies), evenals passieve veiligheidscomponenten (zoals airbags en lichaamsbescherming in de cabine). Ook op het gebied van automatisering van bedrijfsvoertuigen en andere machines wordt vooruitgang geboekt.  

De inzet voor veiligheid en het streven naar nul ongevallen betekent dat we in nauwe samenwerking met klanten, de academische wereld, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld het voortouw nemen bij het opzetten van mondiale initiatieven teneinde de voortgang te versnellen en veilige systemen voor alle weggebruikers te realiseren. We ontwikkelen methoden en tools om wereldwijd onze veiligheidsvoetafdruk te bepalen in combinatie met het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen in transportveiligheid.

Meer informatie