Vormgeven aan een wereld waarin we willen leven

Ambities op het gebied van duurzaamheid

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de wereld waarin we morgen leven. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking verandert het landschap en daarmee de verwachtingen over vervoer en infrastructuur. In al onze handelingen moeten we bedenken hoe we de impact op het klimaat kunnen verminderen, hoe we de hulpbronnen van de wereld efficiënter kunnen gebruiken en verantwoordelijker kunnen zakendoen.

De producten van de Volvo Group leveren elke dag levensmiddelen en medicijnen, brengen kinderen naar school, voorzien irrigatiesystemen van stroom en bouwen wegen en gebouwen. De Volvo Group bouwt mee aan de welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen, waarbij een duurzame toekomst wordt nagestreefd.

Mensen hebben altijd van alles getransporteerd en gebouwd, en aangezien dat niet zal veranderen, moet al het andere dat wel. Dit omvat het tempo waarmee we klimaatverandering bestrijden, de manier waarop we de beperkte hulpbronnen van de planeet gebruiken en hoe we samenwerken.

Samen met onze klanten, partners in de toeleveringsketen, overheden, gemeenschappen en andere belanghebbenden maken we tempo in het ontwikkelen en leveren van schonere, veiligere en meer circulaire transportoplossingen om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Wij zijn van mening dat corruptie moet worden bestreden, mensenrechten moeten worden gerespecteerd en onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, als we willen voldoen aan onze eigen duurzaamheidsdoelen en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de wereldagenda voor een betere planeet.

Deze transitie naar een duurzame toekomst met een veerkrachtige samenleving wordt versterkt door buitengewone gebeurtenissen zoals wereldwijde pandemieën en natuurrampen, die de gezondheid en veiligheid van mensen aantasten en financiële problemen veroorzaken. De duurzaamheidsdoelen die we nastreven, moeten voldoen aan de behoeften van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu maken onderdeel uit van onze komaf en onze identiteit. Om relevant te blijven en bij te dragen aan een duurzame toekomst en aan meer maatschappelijk welzijn, blijven we onze klanten duurzamere en winstgevendere oplossingen bieden.

 

Duurzaamheidskader van Volvo

De doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van de Verenigde Naties
 

De doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van de Verenigde Naties geven de gemeenschappelijke agenda aan van de wereld voor 2030.

We verplichten ons aan alle 17 doelen, aangezien alle doelen voor duurzame ontwikkeling verband hebben met ons bedrijf. Verschillende onderwerpen, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn universeel voor alle ondernemingen. Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de doelen waarop ons duurzaamheidskader en onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact kunnen hebben.

De bijdrage van de Volvo Group aan de SDG's van de VN
 

De ambitie van de Volvo Group is om met ons duurzaamheidskader bij te dragen aan alle 17 doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling. In de realiteit van onze bedrijfsprocessen dragen we aan sommige doelen meer bij dan aan anderen. In de onderstaande link vindt u het overzicht hoe wij via de strategische deelonderwerpen bijdragen aan de doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN. 
 

Lees meer over onze bijdrage

Nieuws over duurzaamheid