Volvo CE przenosi koparkoładowarki i równiarki do firmy SDLG w celu poprawy rentowności

W ramach trwających przedsięwzięć w Grupie Volvo ukierunkowanych na poprawę rentowności i redukcję kosztów, Volvo Construction Equipment podjęło decyzję o zaprzestaniu działań związanych z konstrukcją i produkcją obecnych linii produktowych koparkoładowarek oraz równiarek pod marką Volvo. W przyszłości wymienione produkty będą dostarczane przez zależną chińską firmę SDLG.
Obecne kroki są częścią działań nakierowanych na zmniejszenie kosztów w Volvo Construction Equipment (Volvo CE) zapowiedzianych łącznie z raportem finansowym za trzeci kwartał 2014. Celem decyzji jest dopasowanie struktury kosztów wybranych produktów oraz poprawienie ich dochodowości. W efekcie przeprowadzonej analizy, Volvo CE zadecydowało o zaprzestaniu wszelkich działań związanych z konstrukcją i produkcją koparkoładowarek i równiarek w swoich zakładach w Europie i obu Amerykach i przeniesieniu tej działalności do zależnej chińskiej firmy SDLG. W połączeniu z innymi działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności organizacji, firma zredukuje ilość zatrudnionych osób o około 1,000 pracowników – w większości z Polski, USA i Brazylii. 

Obecne, technologicznie zaawansowane linie produktów koparkoładowarek i równiarek zajmują stosunkowo niewielki segment rynku premium. Koparkoładowarki i równiarki pod marką SDLG będą lepiej odpowiadać wymaganiom klientów dużego i ciągle rosnącego ekonomicznego segmentu rynku.

Obecnie równiarki są produkowane w Volvo CE w fabryce w Shippensburgu (USA) oraz w Pederneiras (Brazylia). Natomiast koparkoładowarki są dzisiaj produkowane w fabrykach ulokowanych w Pedernerias (Brazylia) i we Wrocławiu. W efekcie wycofania się z produkcji koparkoładowarek, fabryka Volvo CE we Wrocławiu zostanie zamknięta.

Wymienione przedsięwzięcia w Volvo CE są częścią nowych działań w ramach wcześniej zakomunikowanego Planu Strategicznego Grupy na lata 2013-2015, opublikowanego łącznie z raportem finansowym za trzeci kwartał 2014. Wszystkie te działania powinny przynieść redukcję kosztów strukturalnych na poziomie 3,5 mld SEK. Łącznie z już trwającymi działaniami, zgodnie z założeniami Programu Strategicznego, powinno to przynieść redukcję kosztów strukturalnych Grupy o 10 mld SEK w porównaniu z rokiem 2012. Działania będą wdrażane do końca roku 2015, a efekt finansowy będzie widoczny w 2016. Więcej informacji na ten temat jest zawartych w raporcie Grupy Volvo za trzeci kwartał 2014.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
Kina Wileke +46 (0)31 66 12 32 lub  +46 (0)765 537229.