Volvo Polska w kampanii apelującej o oddawanie krwi w wakacje

Firma Volvo Polska po raz trzeci włączyła się w kampanię apelującą o oddawanie krwi w wakacje, zorganizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
Volvo Polska w kampanii apelującej o oddawanie krwi w wakacje

Wakacje to okres najtrudniejszy w zaopatrzenie w krew, m.in. ze względu na wzrastającą w tym czasie liczbę wypadków komunikacyjnych. To czas, kiedy Centrum Krwiodawstwa zmaga się z dużymi niedoborami krwi różnych grup. Kampania jest skierowana do mieszkańców Wrocławia i ma na celu zwiększenie ilości pobieranej krwi w okresie wakacyjnym. Będzie prowadzona do 30 września 2015 roku.
 
W ramach kampanii nagłaśniającej problem niedoboru krwi w okresie letnim, na terenie Wrocławia pojawiło się 25 billboardów apelujących o włączenie się w honorowe krwiodawstwo.  Równolegle z kampanią billboardową, akcja informacyjna prowadzona jest na nośnikach reklamowych w środkach komunikacji miejskiej, na telebimach na terenie Wrocławia i w internecie.

Volvo Polska od wielu lat regularnie włącza się w akcje honorowego oddawania krwi. Oprócz udziału w wakacyjnej kampanii, Volvo Polska, we współpracy z przyzakładową przychodnią i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizuje cztery razy w roku zbiórki krwi, w których udział biorą pracownicy firmy. Podczas zbiórek w latach 2006–2015, pracownicy Volvo Polska oddali ponad 400 litrów krwi.

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Działania firmy obejmują aspekty związane m.in. z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, dbałością o pracowników i kwestiami społecznymi. Wspierają też rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach i promują różnorodność.

Działania Volvo Polska związane ze społeczną odpowiedzialanością zostały wyróżnione Srebrnym Listkiem CSR tygodnika Polityka w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie za 2014 rok. Listek CSR został przyznany w wyniku ankietowego badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą Deloitte. 

Badanie, oparte na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności
ISO 26000, dotyczyło siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Srebrne Listki CSR Polityki otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest ich system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem.

 
Więcej informacji na temat kampanii: www.rckik.wroclaw.pl 

Download