Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla szczególnie narażonych użytkowników dróg

W listopadzie zgromadziliśmy na dwa dni zainteresowane strony z całej Europy, aby przedyskutować kwestie związane z ruchem drogowym i podzielić się doświadczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między narażonymi na zagrożenia użytkownikami dróg a innymi rodzajami ruchu w europejskich miastach.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla szczególnie narażonych użytkowników dróg

W listopadzie zgromadziliśmy na dwa dni zainteresowane strony z całej Europy, aby przedyskutować kwestie związane z ruchem drogowym i podzielić się doświadczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między narażonymi na zagrożenia użytkownikami dróg a innymi rodzajami ruchu w europejskich miastach.

„Dni Bezpieczeństwa Volvo pozwalają nam zwrócić uwagę na ważne kwestie i zachęcać do dyskusji”, mówi dyrektor ds. bezpieczeństwa Volvo Group, Peter Kronberg, odpowiedzialny za wszystkie działania Grupy związane z bezpieczeństwem.

Dni Bezpieczeństwa Volvo były wydarzeniem kończącym serię warsztatów organizowanych w ciągu roku w całej Europie przez Volvo Group i mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w europejskich miastach.

„Spotykaliśmy się z organami rządowymi i przedstawicielami różnych organizacji, w tym z grupami rowerzystów i firmami z branży transportowej na ich własnym terenie. Spotkania były udane i satysfakcjonujące”.

„Należymy do różnych sektorów i często mamy różne poglądy na temat tego, co jest ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkania te dały nam jednak możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, co pomogło nam zidentyfikować możliwe ulepszenia”, mówi Peter Kronberg.
Podczas Dni Bezpieczeństwa Volvo około 50 zaproszonych gości przyjechało do Göteborga na dwa dni intensywnych spotkań. Harmonogram obejmował różne wykłady i dyskusje.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o tej inicjatywie i prezentowanych materiałach, możesz to zrobić tutaj (materiały w języku angielskim).