Raport Volvo Trucks dotyczący bezpieczeństwa koncentruje się na zagrożeniach, na które narażeni są użytkownicy dróg

Liczba poważnych wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych spada, ale bezpieczeństwo użytkowników dróg wciąż wymaga poprawy. Ponadto nadal za mało kierowców samochodów ciężarowych używa pasów bezpieczeństwa. Między innymi takie informacje zawiera nowy raport Volvo Trucks dotyczący bezpieczeństwa.
Przedstawiony przez Volvo Trucks raport dotyczący bezpieczeństwa koncentruje się na narażonych na zagrożenia użytkownikach dróg

„W raporcie sporządzonym przez Volvo Trucks w 2017 dotyczącym bezpieczeństwa analizujemy i opisujemy przyczyny i przebieg wypadków z udziałem samochodów ciężarowych oraz środki, jakie należy podjąć, aby zmniejszyć ryzyko takich zdarzeń i ich konsekwencji. Te fakty są ważne nie tylko z punktu widzenia opracowywania przez nas produktów, ale także dla wszystkich pracujących na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, mówi Peter Wells, szef zespołu Volvo Trucks Accident Research Team.

W raporcie Volvo Trucks z 2017 roku wykorzystaliśmy dane z własnych badań dotyczących wypadków i dane różnych organów narodowych i europejskich. Jednym z wniosków z raportu jest konieczność większego skupienia się na zmniejszeniu ryzyka wypadków z udziałem szczególnie narażonych na nie użytkowników dróg, takich jak piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści.

„W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba poważnych wypadków drogowych z udziałem ciężkich samochodów ciężarowych spadła w Europie niemal o połowę. Jednak nie udało się w takim samym stopniu zmniejszyć ilości wypadków samochodów ciężarowych z udziałem innych użytkowników dróg”, mówi Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director w Volvo Trucks.

Około 35 procent wypadków z udziałem ciężkich samochodów ciężarowych stanowią te, w których ofiary doznały ciężkich obrażeń lub w ich wyniku poniosły śmierć. Ze względu na rosnące tempo urbanizacji i coraz większą liczbę rowerów na drogach istnieje ryzyko, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, liczba ofiar wypadków będzie rosła.

 „W celu zmniejszenia liczby wypadków trzeba kontynuować opracowywanie rozwiązań technicznych, które pozwolą kierowcom pojazdów ciężarowych unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Co więcej, wszyscy użytkownicy dróg muszą być bardziej świadomi zagrożeń na drodze i najlepszych możliwości ich ograniczenia”, wyjaśnia Carl Johan Almqvist.

Zapewnienie kierowcy dobrej widoczności bezpośredniego otoczenia ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom. Jako jedno z wielu rozwiązań uzupełniającyh do lusterek wstecznych, lusterek do obserwacji martwej przestrzeni i kamer cofania, firma Volvo oferuje rozwiązanie pozwalające kierowcy obserwować za pomocą kamery sytuację w prawym przednim rogu po stronie pasażera.

 „Ważne jest także, aby piesi i rowerzyści mieli świadomość powagi widzenia i bycia widzianymi, i aby pomagali w zapewnieniu płynnego i bezpiecznego ruchu. Dlatego właśnie kierujemy nasze materiały edukacyjne zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, czego przykładem są kampanie Stań, Popatrz, Pomachaj i Patrz i bądź widoczny, które dokładnie objaśniają te kwestie”, mówi Carl Johan Almqvist.

Aby zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem innych pojazdów, samochody ciężarowe Volvo są wyposażone w różne aktywne systemy bezpieczeństwa. Kiedy jednak dojdzie do wypadku, najpewniejszym i wypróbowanym elementem wyposażenia ratującego życie są pasy bezpieczeństwa.

„Z raportu wynika, że zbyt wielu kierowców samochodów ciężarowych nie używa pasów bezpieczeństwa, a wiemy, że połowa z tych, którzy zginęli w wypadkach, mogłaby przeżyć, gdyby tylko ich pasy były zapięte”, mówi Carl Johan Almqvist.

Raport Volvo Trucks z 2017 roku dotyczący bezpieczeństwa jest drugim opublikowanym zewnętrznie raportem zespołu Volvo Trucks Accident Research Team.

„Zmniejszenie liczby wypadków drogowych jest ogromnie ważnym globalnym problemem. Dlatego właśnie chcemy udostępnić wyniki naszych badań w jasnej i łatwej do zrozumienia postaci”, mówi Peter Wells.

Raport Volvo Trucks z 2017 roku dotyczący bezpieczeństwa w całości można przeczytać na stronie http://www.volvogroup.com/en-en/about-us/traffic-safety.html

Informacje na temat zespołu Accident Research Team (ART) Volvo Trucks
Zespół ART zbadał i przeanalizował wypadki drogowe od 1969 r. Niemal 50 lat doświadczenia i wiedza członków ART stworzyły podstawę dążenia Volvo Trucks do ciągłego udoskonalania tych właściwości pojazdów, które mają na celu zapobieganie wypadkom i obrażeniom, co w efekcie doprowadziło do uznania samochodów ciężarowych Volvo za jedne z najbezpieczniejszych na rynku.