Jazda w konwoju w celu zmniejszenia emisji CO2 i poprawy bezpieczeństwa na drogach

Jazda w konwojach składających się z samochodów ciężarowych różnych marek stanie się w Europie rzeczywistością dzięki inicjatywie ENSEMBLE finansowanej przez Unię Europejską. Volvo Group jest jednym z sześciu producentów samochodów ciężarowych, którzy będą wspierać koncepcję jazdy w konwoju swoją wiedzą technologiczną.
Konwoje samochodów ciężarowych na europejskich drogach

Konsorcjum ENSEMBLE wdroży i zademonstruje możliwości jazdy konwojów samochodów ciężarowych różnych marek po drogach Europy w ciągu najbliższych trzech lat. Będzie w tym celu współpracować z sześcioma producentami pojazdów ciężarowych, firmami Volvo, DAF, Daimler, Iveco, MAN i Scania. Będzie to wytyczenie drogi do wprowadzenia takiego modelu jazdy w Europie. Dzięki temu stanie się możliwe ograniczenie zużycia paliwa, emisji CO2, poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie efektywności w sektorze drogowego transportu towarów.

Głównym celem projektu ENSEMBLE jest zapewnienie bezpieczeństwa w konwojach złożonych z samochodów ciężarowych różnych marek i przeprowadzenie oceny wpływu konwojów na infrastrukturę, bezpieczeństwo i ruch drogowy. Władze nadzorujące ruch drogowy i drogi zostaną zaproszone do współpracy, aby wspólnie określić wymagania homologacji drogowej. Zostaną określone poziomy działania konwojów, aby zaprojektować różne funkcje i strategie związane z jazdą w konwoju, co będzie odzwierciedleniem różnorodności wykorzystywanych w tym celu samochodów ciężarowych.

Wpływ na ruch drogowy, infrastrukturę i logistykę będzie oceniany za pośrednictwem transgranicznych testów w warunkach rzeczywistych, które jednocześnie pozwolą zgromadzić istotne dane na temat sytuacji związanych z bezpieczeństwem i koniecznej harmonizacji wymagań homologacji drogowych.

Wprowadzenie możliwości tworzenia konwojów samochodów ciężarowych różnych marek na drogach Europy sprawi, że samochód ciężarowy będzie mógł stworzyć konwój z dowolnym innym pojazdem tego rodzaju. Może to zaowocować oszczędnościami paliwa w dużej grupie pojazdów na dzisiejszych drogach. Co więcej, powinno to zwiększyć płynność ruchu, szczególnie na mocno zatłoczonych trasach. Konwoje pojawią się w zwykłym ruchu, zwiększając jego płynność i zagęszczenie pojazdów, a tym samym poprawiając przepustowość dróg. Dzięki automatycznej kontroli dynamicznej samochodów ciężarowych jazda będzie bezpieczniejsza i mniej stresująca. Na wjazdach na autostrady, zjazdach i skrzyżowaniach konwoje będą automatycznie zwiększać odstępy między pojazdami, aby umożliwić przejazd innym użytkownikom drogi.

Projekt rozpocznie się w połowie 2018 r. Ostateczną demonstrację jazdy w konwoju samochodów ciężarowych różnych marek w ramach projektu ENSEMBLE planuje się przeprowadzić na drogach publicznych w 2021 r.

Przeczytaj więcej o innych projektach badawczych dotyczących jazdy w konwoju.

Projekt European Truck Platooning Challenge oraz Sweden4Platooining