Volvo Group – czwarty kwartał i cały rok 2017

„W 2017 r. Volvo Group osiągnęła najwyższą sprzedaż i przychód operacyjny w historii. Wartość sprzedaży netto za cały rok wzrosła o 11% do 335 mld SEK 335 i przełożyła się na wzrost przychodów operacyjnych do 30,3 mld SEK. Wszystkie jednostki biznesowe –Trucks, Construction Equipment, Volvo Penta i Financial Services – odnotowały najwyższe przychody operacyjne w historii. Poprawiła się także nasza rentowność, która wyniosła 9,1%”, – mówi prezes Martin Lundstedt.
1860x1050-interim-report-2017-q4

CZWARTY KWARTAŁ 2017 ROKU

  •  W czwartym kwartale 2017 r. sprzedaż netto wzrosła o 11% i wyniosła 91,7 mld SEK (82,6). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż wzrosła o 16%.
  •  Zarówno skorygowany, jak i zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 7334 mln SEK, co odpowiada skorygowanej stopie zysku 8%. W czwartym kwartale 2016 r. skorygowany dochód operacyjny wyniósł 5660 mln SEK, a skorygowana stopa zysku 6,9%.
  •  Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na dochód operacyjny w wysokości 778 mln SEK.
  •  Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 14,4 mld SEK (4,9).

CAŁY ROK 2017 

  •  W całym roku 2017 sprzedaż netto wzrosła o 11% do 334,7 mld SEK (301,9).
  •  Dochód operacyjny wyniósł 30 327 mln SEK (20 826), co odpowiada dochodowi operacyjnemu w wysokości 9,1% (6,9).
  •  Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ w wysokości 362 mln SEK.
  •  Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 28,4 mld SEK (3,5).
  •  Rada dyrektorów zaproponowała dywidendę w wysokości 4,25 SEK na akcję (3,25).

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                        Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych
Dział komunikacji z inwestorem, VHQ                           za komunikację z inwestorem: 
SE-405 08 Göteborg, Szwecja                                      Christer Johansson         +46 31 66 13 34 
Tel +46 31 66 00 00                                                   Anders Christensson      +46 31 66 1191                                            
www.volvogroup.com

Więcej historii dotyczących Volvo Group można znaleźć na stronie www.volvogroup.com/press.

Volvo Group to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Volvo Group zatrudnia około 95 000 pracowników, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i sprzedaje swoje produkty na ponad 190 rynkach. W 2016 roku obroty Volvo Group wyniosły około 302 mld SEK (31,9 mld EUR). Volvo Group jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.volvogroup.com

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 31 stycznia 2018 roku.